Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ нa тeма „Кoмуникациски спoсобности – видови на комуницирање, справување сo стрес“  | 19/06/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „ Комуникациски способности – видови на комуницирање, справување со стрес “, кое ќе се одржи на 21 јуни 2017 година (среда), во просториите на Апелациониот суд Битола, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола.

 

На советувањето излагања ќе има д-р Павлина Јанкуловска, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Битола.

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

  • Комуникациски способности и видови комуницирања 
  • Стресот и професијата 

 

            ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Tука.

 

РАБОТНИ МАТЕРИЈАЛИ :

1.Презентација 1

2.Презентација 2

3.Презентација 3