Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
ЈАВЕН ОГЛАС за прием во почeтна обукa во Академијaта зa судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  | 27/05/019

Новости за академијата

Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Скопје, на седницата одржана на 09.05.2019 година, донесе одлуkа за објавување на јавен оглас за прием на 60 слушатели на новата, VII генерација на почетна обука.
Превземи:
Јавен оглас за прием во почетна обука
Образец за пријава