Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
Упатство за користење на Системот за управување на процеси АСЈО  | 24/09/012

Новости за академијата

Упатство  за  Регистрација  и пристап на надворешните корисници до Информатичкиот систем на Академијата за судии и јавни обвинители преку користење на услугите на  интернет порталот : www.jpacademy.gov.mk

 
Превземи го Упатството