Календар на Активности

Последни Новости

ОБУКА ЗА ПРИМЕНА НА НOВИОТ ЗАКOН ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА

 | 21/05/015


 

 Од 22 до 23 мај 2015 година, во хотел ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје, со почеток во 10:00 часот, во организација на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, а во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Република Македонија и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (INL), ќе се одржи десетата обука за примена на новиот Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната.         

Целта на обуката е целосна подготовка на правосудството за примена на новиот Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната, поточно да се презентираат новите законски решенија, да се дадат практични објаснувања на позначајните законски одредби, да се истакнат спорните ситуации и да се предложат мислења за нивно решавање, како и да се унапредат практичните знаења и вештини на судиите и јавните обвинители, со крајна цел воедначување на казнената политика.

На обуката сите поважни одредби се разработени со теоретски дел кој е поткрепен со потребни материјали за практичните вежби, кои се објавени на web страната на Академијата во одделот за работни материјали. Поради интерактивноста на обуката и потребата од реализација на вежби од страна на учесниците на обуката потребно е истите пред обуката да се запознаат со материјалите за вежбите .  

 


Повеќе

Работна средба на дирeкторoт на Академијата, г-ѓа Арнаудовска со Делегација од ЕУ

 | 21/05/015


На 19 мај 2015 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители„Павел Шатев“, со почеток во 11:00 часот, директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска, одржа работен состанок со Делегација на ЕУ предводена од г. Reinhard Priebe, поранешен директор на Директоратот за проширување на Европската комисија во Брисел, кој на денешниот состанок присуствуваше како надворешен експерт наименуван токму од Европската комисија.

Целта на работниот состанок беше да се даде анализа и техничка експертиза на актуелните состојби во правосудството на Република Македонија.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: Примена на правото на ЕУ во Републикa Мaкeдонија во прeтпристапниот период

 | 20/05/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ организира советување на тема: „ Примена на правото на ЕУ во Rепублика Mакедонија  во претпристапниот период “ што ќе се одржи на 21 мај 2015 година (четврток), во просториите на Академија, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за  судии од апелационите подрачја Гостивар и Скопје.

 

     Во рамките на советувањето свое излагање ќе има Проф. д-р Сашо Георгиевски, редовен професор на Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.


Повеќе

НАПРЕДНА ОБУКА НАМЕНЕТА ЗA НОВИОТ ЗАКОН ЗA КРИВИЧНA ПОСТАПКА

 | 20/05/015


Четврта обука

21-22 мај 2015г.,х.ТЦЦ Гранд Плаза,Скопје  

 

 

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Правната канцеларија на ИНЛ при Амбасадата на САД во РМ, продолжува со реализација на напредните обуки посветени на новиот Закон за кривична постапка.

Имено, четвртата напредна обука ќе се одржи на 21 и 22 мај 2015 година во хотел ТТЦ Гранд Плаза, Скопје со почеток во 09:00 часот.

Обуката е наменета за јавните обвинители од сите апелациони подрачја кои не ги поминале обуките во 2014 година.

Целта на обуките е низ компаративни примери и искуства да се лоцираат спорните ситуации од примената на позначајните законски одредби, а воедно и да се презентираат најдобрите практики со кои ќе се надминат секојдневните проблеми со кои се соочуваат националните судии и јавни обвинители при примената на Законот за кривичната постапка. 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: Судир нa интeрeси / Антикорупциски мeрки / Етика и етички кодекс

 | 20/05/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ организира советување на тема: Судир на интереси/ Антикорупциски мерки / Етика и етички кодексшто ќе се одржи на 21 мај 2015 година (четврток), во просториите на Апелационен суд Битола, со почеток во 10:00 часот.  

 

       Советувањето е наменето за судски службеници и советници од апелационо подрачје Битола.

 

       Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат: г-ѓа Гордана Николовска, Основен суд Битола и  г-ѓа Силвана Дејановска, Основен суд Битола. 

 

       Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:


Повеќе

СОВЕТУВАЊE на тема: КОМПЈУТEРСКИ КРИМИНAЛ

 | 20/05/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ во соработка со ИПА 2009 проект за Поддршка во спроведувањето на реформата на кривично - правниот систем, организира советување на тема: Kомпјутерски криминал“ што ќе се одржи на 21 мај 2015 година (четврток), во просториите на Академија, со почеток во 10:00 часот.  

 

       Советувањето е наменето за  судии од кривични оддели, јавни обвинители и советници од сите апелациони подрачја, адвокати, претставници на МВР и МП

 

       Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат:  

-         Г. Јордан Апостолски, адвокат, Проектен менаџер на ИПА Проектот „Поддршка во спроведувањето на реформите во кривичниот систем“ 

-         Г. Гуалтиеро Микелини, судија на Апелациониот суд во Рим, Италија, Виш правен експерт на ИПА Проектот „Поддршка во спроведувањето на реформите во кривичниот систем“

-         Г. Драган Новосел, заменик на државниот јавен обвинител на Република Хрватска

-         M Марјан Стоилковски, Началник на сектор за компјутерски криминал и дигитална форензика при МВР на РМ

-         Г. Владимир Милошески, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција


Повеќе