Календар на Активности

Последни Новости

СOВEТУВAЊE нa тeмa: Судир нa интeрeси / Антикорупциски мерки / Етика и етички кодекс

 | 29/11/016


Согласно Планот на обуки за судските и јавнообвинителските службеници, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема: "Судир на интереси / Антикорупциски мерки /  Етика и етички кодекс" кое ќе се одржи на 1 декември 2016 година (четврток) во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии поротници од сите судови во Република Македонија.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат:

г-а Милка Ристова, судија на Врховен суд на Република Македонија (во пензија) и г-а Жаклина Дамческа од Државната комисија за спречување на корупција.


Повеќе

СOВEТУВAЊE на тема „Забрана за мачење – Член 3 од ЕКЧП/Недостаток на ефикасна истрага“

 | 29/11/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема  „Забрана за мачење – Член 3 од ЕКЧП/Недостаток на ефикасна истрага“ што е предвидено да се одржи на 1 декември 2016 година (четврток), во просториите на Академијата.

 

Советувањето е наменето за јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја, за претставници од Министерството за внатрешни работи и за претставници од Министерството за правда.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат д-р Тодор Витларов, јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип и м-р Даница Џонова, Биро за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП, Министерство за правда.


Повеќе

Шефот на Делегацијата на Република Македонија во ГРЕКО Комитетот, г-ѓа Анета Арнаудовска ќе присуствува на 74-от Пленарен состанок на ГРЕКО 28 ноември – 2 декември 2016 година, Стразбур

 | 28/11/016


Во периодот од 28 ноември – 2 декември 2016 година година во рамките на редовните работни активности во ГРЕКО Комитетот, директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, г-ѓа Анета Арнаудовска во својство на Шеф на Делегацијата на Република Македонија во ГРЕКО Комитетот при Советот на Европа, присуствува на 74–от Пленарен состанок на ГРЕКО Комитетот кој ќе се одржи во Стразбур.

На дневен ред на Пленарниот состанок покрај редовното усвојување и оценување на извештаите на земјите членки на ГРЕКО Комитетот, ќе биде разгледана и Програмата на активности за 2017 година. 


Повеќе

Академијатa за судии и јaвни обвинитeли „Павел Шатев“ со свечен прием одбележа 10 години од своето постоење

 | 25/11/016


По мотото „10 години професионална обука на правосудството“ Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев ја одбележа својата децениска работа.

Во рамки на одбележувањето беа организирани работни настани кои завршија со организацијата на Регионалната конференција на која присуствуваа директорите од институциите за правосудна обука од Регионот, а чија цел беше зајакнување на соработката помеѓу правосудните инстутции во насока на спроведување на поефикасна обука за судиите и јавните обвинители. Идните предизвици од свој агол ги презентираа претставниците на правосудните институции од Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово. На регионалната конференцијата која ја организираше Академијата во соработка со Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа – правна реформа (GIZ) присуствуваа и директорите на Европската академијата за јавна администрација (ЕIPA) од Луксембург и Академијата за европско право (ERA), генералниот секретар на Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН,  претставници од Советот на Европа, Регионалниот совет за соработка, како и претставници на органите и телата на Академијата за судии и јавни обвинители.


Повеќе

„Обуки за судии, судски советници, обвинители и адвокати за примената на член 10 од Европската конвенција за човекови права и судската пракса на ЕСЧП “

 | 25/11/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Министерството за правда во рамките на Tвиниг проектот на Латвија и Хрватска „Зајакнување на владеењето на правото“ организира две еднодневни Обуки за судии, судски советници, обвинители и адвокати за примената на член 10 од Европската конвенција за човекови права и судската пракса на ЕСЧП, што ќе се одржат на 28 и 29 ноември 2016 година (понеделник и вторник) во просториите на Академијата, со почеток во 09:00 часот.

 

Обуките се наменети за судии, судски советници, обвинители и адвокати.

 

Предавачи на обуките ќе бидат: г-а Даница Џонова, Македонија, директор на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права/владин агент, г-а Илзе Трамака, Виш правен совеетник во правното биро во парламентот на Република Латвија, г. Артурс Кучс, советник на правобранителот на Република Латвија и г. Дражен Кевриќ, виш советник во Врховниот суд, поранешен судија од Општинскиот суд во Загреб, Хрватска.


Повеќе

Денови на одбележување 10 години од постоeњeто на Акaдeмијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

 | 24/11/016


10 дена работни настани:


14-15 ноември 2016 година - „Граѓанско – правна заштита на правата од интелектуална сопственост“ – во рамки на Твининг Проектот „Зајакнување на спроведување на правата од интелектуална сопственост“ и Канцеларијата за патенти и трговски марки од Данска; Повеќе информации за обуката преземете на ЛИНК 

16-17 ноември 2016 година - Регионална конференција „Намалување на користење интернет за терористички цели“ - во рамки на соработка со ОБСЕ - Оддел за транснационални закани, Виена, Австрија; Повеќе информации за обуката преземете на ЛИНК 

21-22 ноември 2016 година - Презентација на Кодекс за судиска етика на судиите во Република Македонија - во рамки на ИПА 2010 Проект „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и унапредување на пробациската служба и алтернативните мерки“;Повеќе информации за обуката преземете на ЛИНК  

21-22 ноември 2016 година - „Улогата на судијата / Судиска етика и непристрасност“ - во рамки на соработката со Мисијата на ОБСЕ во Скопје; Повеќе информации за обуката преземете на ЛИНК  

23-24 ноември 2016 година - Обука за обучувачи - во соработка со Амбасадата на Република Франција во Република Македонија; Повеќе информации за обуката преземете на ЛИНК


Одбележување 10 години од постоењето на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“


РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА

„Јакнење на регионалната соработка помеѓу институциите за правосудна обука од Западен Балкан“

24-25 ноември 2016 година, Скопје, Република Македонија 

Повеќе информации во врска со Конференцијата можете да преземете на следниот ЛИНК 


Повеќе