Календар на Активности

Последни Новости

СOВЕТУВАЊЕ на тeмa: „Востановување, утврдување и престанок на право на службеност“

 | 17/04/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ организира советување на тема: „Востановување, утврдување и престанок на право на службеност“,  што ќе се одржи на 21 април 2015 година (вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за судии од граѓанските оддели на судовите од апелационите подрачја Скопје, Гостивар и Штип.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат: г-ѓа Анита Бошковска, судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Лидија Димова, судија на Основен суд Велес.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето  се следните:

 

  • Поим, видови, стекнување и содржина на службеност  
  • Престанок на правото на службеност и видови на тужби

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете ТУКА 

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊE нa тема: Вршење нa рoдителско право, ограничување и одземање

 | 17/04/015


 

Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ организира советување на тема: Вршење на родителско право, ограничување и одземањешто ќе се одржи на 20 април 2015 година (петок), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00часот.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја како и за претставници на Министерството за труд и социјална политика и Центрите за социјални работи.

.

Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат: г. Ѓорѓи Радојков, в.д.  Претседател на Основен суд Скопје 2, г-а Бранка Дадасовиќ, психолог/психотерапевт- Ј.У Меѓуопштински Центар за социјална  работа Скопје

 

 


Повеќе

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈA: Грaѓaнитe најчесто се жалат на дискриминација во делот на работните односи

 | 17/04/015


Четврток, 16 април 2015 – Комисијата за заштита од дискриминација денеска го презентираше Годишниот извештај за 2014 година. Според податоците од извештајот, зголемен e бројот на претставките кои биле поднесени до Комисијата за заштита од дискриминација.

 

Од Комисијата за заштита од дискриминација велат дека минатата година биле доставени 106 претставки, додека, пак, во претходната 2013 година имало 83 претставки. Во Извештајот се наведува дека била констатирана  дискриминација по личен и општествен статус, телесна попреченост, пол, а вознемирување е констатирано по основ на сексуална ориентација и политичка припадност.

Претставките најчесто биле во делот на работните односи, додека, пак, во врска со основите, најмногу претставки за дискриминацијата имало по основ на етничка припадност, личен и општествен статус, возраст и здравствена состојба.

Претседателот на комисијата, Душко Миновски, истакна дека во следниот период еден од приоритетите ќе биде засилување на јавната свест за заштитата од дискриминација, а во соработка со ОБСЕ, за која изрази благодарност за огромната поддршка, рече дека ќе биле организирани и отворени денови…….Целиот текст  можете да го прочитате на следниот линк: http://www.akademik.mk/komisija-za-zashtita-od-diskriminatsija-graganite-najchesto-se-zhalat-na-diskriminatsija-vo-delot-na-rabotnite-odnosi

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊE нa тема: Судир на интeрeси / Антикорупциски мeрки / Етика и етички кодекс

 | 16/04/015


Согласно препораките од 4-от круг на евалуација на ГРЕКО кои се однесуваат на превенција на корупцијата на пратениците, јавните обвинители и судиите (вклучувајќи ги и судиите-поротници), Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување наменето за судиите-поротници на тема "Судир на интереси / Етика и етички кодекс" што ќе се одржи на 17 април 2015 година (петок) во просториите на Апелационен суд Штип со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии поротници од апелационо подрачје Штип.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат: д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд во пензија и г-ѓа Весна Донева, член на Државна Комисија за спречување на корупција

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 

  • Судир на интереси

Етика и спречување на судир на интереси


Повеќе

Обраќање на дирeкторот нa Акaдeмијата, г-ѓа Арнаудовска на презентацијата на годишниот извештај на Комисијата за заштита од дискриминација за 2014 година

 | 16/04/015


Денес (16 април 2015 година), директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска учествуваше на промотивниот настан по повод презентацијата на годишниот извештај на Комисијата за заштита од дискриминација за 2014 година, во чии рамки имаше обраќање посветено на дискриминацијата и активностите на Академијата со цел унапредувањето на законодавството во оваа област.

Во своето обраќање директорот на Академијата, г-ѓа Аранудовска, ја истакна интензивната соработка со Комисијата во делот на обуките наменети за судиите и јавните обвинители во областа на дискриминацијата. „Во периодот од 2009 до крајот на 2014 година, Академијата самостојно и во соработка со странски партнери реализираше вкупно 45 обуки од областа на антидискриминацијата, на кои учество земале вкупно 874 учесници. Додека за  2015 година согласно планираните активности предвидено е да се реализираат 2 семинари во рамки на Проект наменет за антидискриминација, како и 4 регионални семинари посветени на истата тема во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Исто така, и во иднина ќе продолжи воспоставената практика на преведување на пресуди на Европскиот суд за човекови права за дискриминација„ - додаде директорот на Академијата, г-ѓа Арнаудовска. 

 


Повеќе

ОБУКА ЗА ПРИМЕНА НА НОВИОТ ЗAКОН ЗA ОДРEДУВАЊE НА ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА

 | 16/04/015


Шеста обука 

17-18 април 2015 година

хотел „ Изгрев“, Штип

 

            Од 17 до 18 април 2015 година, во хотел Изгрев во Штип, со почеток во 10:00 часот, во организација на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, а во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Република Македонија и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (INL), ќе се одржи шестата обука за примена на новиот Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната.         

            Целта на обуката е целосна подготовка на правосудството за примена на новиот Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната, поточно да се презентираат новите законски решенија, да се дадат практични објаснувања на позначајните законски одредби, да се истакнат спорните ситуации и да се предложат мислења за нивно решавање, како и да се унапредат практичните знаења и вештини на судиите и јавните обвинители, со крајна цел воедначување на казнената политика.

На обуката сите поважни одредби се разработени со теоретски дел кој е поткрепен со потребни материјали за практичните вежби, кои се објавени на web страната на Академијата во одделот за работни материјали. Поради интерактивноста на обуката и потребата од реализација на вежби од страна на учесниците на обуката потребно е истите пред обуката да се запознаат со материјалите за вежбите .  

 


Повеќе