Календар на Активности

Последни Новости

СУДИИТЕ ПOСТОЈАНO ДA ИМАAТ НА УМ: Правото на слобода и безбедност има најголемо значење во демократските општества

 | 26/10/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организираше советување во врска со Практичниот водич за судиите, судскиот персонал, обвинителите и адвокатите за тековната судска пракса на Европскиот суд за човекови права во поглед на членот 5 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи.

 

foto akademik

 

Практичниот водич служи како референтен документ за судиите, обвинителите, и службениците за спроведување на законот, потоа за бранителите и за правниците во врска со стандардите од членот 5 на Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи онака како што ги толкува ЕСЧП. За прашањата што се однесуваат на членот 5 од Конвенцијата, на денешниот настан говореа: Костадин Богданов, владин агент пред Европскиот суд за човековите права, Кристина Лице, претставник на Латвија пред Европскиот суд за човековите права, Дражен Кевриќ, виш советник во Врховниот суд, судија во Општинскиот суд во Загреб и Емилија Плаксинс, заменик-раководител на канцеларијата на претставникот на Латвија пред меѓународните организации за човекови права...

 

Повеќе на следниот линк: http://www.akademik.mk/sudiite-postojano-da-imaat-na-um-pravoto-na-sloboda-i-bezbednost-ima-najgolemo-znachene-vo-demokratskite-opshtestva/

 


Повеќе

„Oбуки за Прaктичниoт водич за судиите, судскиот персонал, обвинителите и адвокатите за тековната судска пракса на Европскиот суд за човекови права во поглед на членот 5 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи“

 | 26/10/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Министерството за правда во рамките на твиниг проектот на Латвија организира две еднодневни обуки за Судската пракса на ЕСЧП во врска со член 5 од ЕКЧП – Право на слобода и безбедност што ќе се одржат на 26 и 27 октомври 2016 година (среда и четврток) во просториите на Академијата.

 

Советувањето е наменето за судии, јавни обвинители, стручни служби од судовите и обвинителствата и за адвокати.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат:

-Г. Костадин Богданов, директор на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права

-Г-а Кристине Лице, Латвија –претставник на Латвија пред Европскиот суд за човекови права

-Г. Дражен Кевриќ, Хрватска – виш советник во Врховниот суд, судија во Општинскиот суд во Загреб 

-Г-а Емилија Плаксинс, Латвија – заменик раководител на канцеларијата на претставникот на Латвија пред меѓународните организации за човекови права


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема ,,Товарот на докажување/докази и приговори”

 | 25/10/016


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка на Mисијата на ОБСЕ во Скопје организираат обука на тема ,, Товарот на докажување/докази и приговори” која ќе се одржи во период од 26 до 27 октомври 2016 година во хотел ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје.

 

Советувањето е наменето за јавни обвинители и судии од сите апелациони подрачја и адвокати.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г-а Мери Тромбева, јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Битола и г. Дражен Трипало, судија во Врховниот суд на Република Хрватска.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Кoристењe на датабазите на Европската судска пракса за човекови права и презентација на е-базата на Службен весник на Република Македонија“

 | 17/10/016


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „Користење на датабазите на Европската судска пракса за човекови правашто ќе се одржи на 18 октомври 2016 година (вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии, јавни обвинители, стручни соработници од сите судови и јавни обвинителства, како и за претставници од Министерството за правда.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат г. Атанас Георгиевски, адвокат и надворешен соработник на Академија за судии и јавни обвинители и г. Велимир Деловски, Биро за застапување на РМ пред ЕСЧП.


Повеќе

Обвинитeлитe нa напредна обука за новиот ЗКП

 | 14/10/016


Во насока на продолжување на спроведувањето на обуките за новиот ЗКП, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка и со финансиска поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје, организираа обука на тема ,,Истражни дејствија/Ефективна истрага”.


 

ЗКП е во сила од декември 2013 година, и за овие две и пол години практичната примена укажува на тоа дека постојат концептуални и технички проблеми во неговата примена. Повратните информации кои се добиени за време на настаните и обуките за реформите на кривичното право, посебно во текот на изминатата година, укажуваат на практични предизвици и проблеми за практичарите при справувањето со нив и затоа беше посочено дека овие прашања треба да бидат тема на понатамошни обуки како најважни за разбирањето на практичарите во однос на динамиката и основите на странечката постапка“, истакна во своето воведно излагање директорката на Академијата за судии и јавни обвинители, Анета Арнаудовска.....

 

Повеќе на следниот линк:http://www.akademik.mk/obvinitelite-na-napredna-obuka-za-noviot-zkp/


Повеќе

Директорот на Академијата, г-ѓa Анeтa Арнаудовска ќе присуствува на 73 Пленарен состанок на ГРЕКО Комитетот при Совет на Европа 17-21 Октомври 2016 година Стразбург

 | 14/10/016


Во својство на шеф на Делегацијата на Република Македонија во ГРЕКО Комитетот при Совет на Европа, директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска, ќе присуствува на 73-от Пленарен состанок на Комитетот, каде ќе бидат разгледувани и усвоени извештаите за неколку држави членки на ГРЕКО меѓу кои и Репбулика Австрија.

Имено, г-ѓа Арнаудовска, е член на тимот задолжен за евалуација на Австрија по однос на исполнување на Препораките од ГРЕКО Комитетот. 

 


Повеќе