Календар на Активности

Последни Новости

ОБУКА ЗА ПРИМЕНА НА НОВИОТ ЗАКOН ЗA ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА

 | 05/03/015


Од 6 до 7 март 2015 година, во хотел Арка во Скопје, со почеток во 12:00 часот, во организација на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, а во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Република Македонија и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (INL), ќе се одржи првата обука за примена на новиот Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната.         

            Целта на обуката е целосна подготовка на правосудството за примена на новиот Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната, поточно да се презентираат новите законски решенија, да се дадат практични објаснувања на позначајните законски одредби, да се истакнат спорните ситуации и да се предложат мислења за нивно решавање, како и да се унапредат практичните знаења и вештини на судиите и јавните обвинители, со крајна цел воедначување на казнената политика.

 

На обуката сите поважни одредби се разработени со теоретски дел кој е поткрепен со потребни материјали за практичните вежби, кои се објавени на web страната на Академијата во одделот за работни материјали. Поради интерактивноста на обуката и потребата од реализација на вежби од страна на учесниците на обуката потребно е истите пред обуката да се запознаат со материјалите за вежбите .   

 

Утврдената листа на предавачи за Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната се од редот на работната група која работеше на изработка на текстот на законот, и тоа судии и јавни обвинители.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Судскa зaштитa во рaботни спорови/разлика помеѓу судска заштита во спорови за парични побарувања и спорови за отказ на договор за вработување“

 | 05/03/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „ Судска заштита во работни спорови/разлика помеѓу судска заштита во спорови за парични побарувања и спорови за отказ на договор за вработување“ што ќе се одржи на 6 март 2015 година (петок), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за  судии од граѓански оддели од апелационо подрачје Скопје.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат: г.Киро Здравев, судија на Врховен суд на Република Македонија и г.Зоран Михајлоски, судија на Апелационен суд Скопје.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 

  • Судска заштита по повод отказ на договор за вработување/ Анализа на случаи од судската пракса

 

  • Договор за вработување/ Плати и надоместоци од плата


Повеќе

Семинар за спречување нa компјутeрскиот криминaл – размена на искуства помеѓу Македонија и Турција

 | 04/03/015


Скопје, 4 март 2015 (МИА) - Во организација на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ денеска во Скопје се одржа семинар посветен на компјутерскиот криминал, на кој покрај националните експерти искуства пренесоа истакнати судии и претставници на Правосудната академија на Турција.

- Семинарот претставува и официјален почеток на реализација на активностите прецизирани со Работниот план за заеднички настап на две Академии, се со цел унапредување на правосудните системи преку размена на компаративни искуства, истакна директорката на Академијата за судии и јавни обвинители, Анета Арнаудовска.

Досегашната соработка на двете академии, како што рече Арнаудовска е успешна бидејќи Република Македонија и Република Турција имаат исклучително значајна традиционална соработка во сите сфери од политичкиот, општествениот и економскиот живот.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeмa „Права и обврски нa портпаролските служби и начинот на комуникација со медиумите“

 | 04/03/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Права и обврски на портпаролските служби и начинот на комуникација со медиумите“ што ќе се одржи на 5 март 2015 година (четврток), во просториите на Апелационен суд Скопје, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за лицата задолжени за односи со јавност во обвинителствата и ќе го спроведе г-ѓа Маја Димитровска, советник портпарол на Врховниот суд на Република Македонија и г- ѓа Вера Андрејчин, портпарол на Судски совет на Република Македонија

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊE нa темa „Права и обврски на портпаролските служби и начинот на комуникација со медиумите“

 | 04/03/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Права и обврски на портпаролските служби и начинот на комуникација со медиумите“ што ќе се одржи на 5 март 2015 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за лицата задолжени за односи со јавност во обвинителствата и ќе го спроведе г-ѓа Eлизабета Недановска, лице задолжено за односи со јавност од Јавното обвинителство на Република Македонија.

 

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните: 

 

Правна рамка за транспарентност во кривичната постапка

Комуникација - интерна и екстерна

Комуникација со медиумите

Вербален говор

Практични совети и вежби

Невербален говор

Практични совети и вежби

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете ТУКА.

 

Работни материјали:

1.Презентација 1

2 Презентација 2

Презентација 3

4 Презентација 4

Презентација 5

 

 


Повеќе

СЕМИНАР на тeма: КОМПЈУТEРСКИ КРИМИНAЛ

 | 03/03/015


Во рамките на успешно воспоставената соработката помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Правосудната академија на Република Турција, која резултираше со потпишување на Меморандум за соработка во чии рамки треба да се реализираат низа активности преку кои ќе се унапредат правосудните системи на двете земји, на 4 и 5 март 2015 година во просториите на Академијата, со почеток во 10 часот, ќе се одржи семинар на тема „Компјутерски криминал“.

Целта на семинарот е да се разменат искуства во однос на справувањето со компјутерскиот криминал пришто ќе бидат изложени позитивни практики од Република Македонија и Република Турција кои ќе придонесат за изнаоѓање на решенија во спроведувањето на ефикасна борба против компјутерскиот криминал.

Семинарот е наменет за судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

Излагања поврзани со темата ќе имаат: г. Adem Galip DİNÇTÜRK, судија на Врховен суд, Република Турција; г. Habip Oğuz,судија,  Правосудна академија на Република Турција; г. Владимир Милошески, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и м-р. Марјан Стоилковски, началник на Сектор за компјутерски криминал и дигитална форензика на МВР на РМ.

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните: 

-          Концептот на компјутерскиот криминал и обемот

II Неопходност за борба против компјутерски криминал

III  Историски процес


Повеќе