Календар на Активности

Последни Новости

The Sound of Silence-Michael R. Diliberto

 | 24/06/016


June 2016 

Protect Your Offer

Code of Civil Procedure section 998 encourages settlement of disputes before trial by providing incentives for the party receiving a 998 offer to accept the offer, using a cost shifting procedure. If a party wins at trial with a judgment less favorable than a pretrial settlement offer made by the other party, then the prevailing party may not recover its own post-offer costs, and must pay its opponent's post-offer costs, which may include expert witness costs. (§ 998, subd. (c)(1).)

Question: Is a 998 offer that is conditioned upon the other party entering into a "settlement agreement" a valid offer, which triggers the cost shifting process? The answer is no, according to Sanford v. Rasnick (2016) 246 Cal.App.4th 1121.


Charles Sanford (Sanford) was injured in an automobile accident caused by William and Jacy Rasnick (the Rasnicks). Sanford sued both Rasnicks, who made a joint 998 offer for $130,000. The offer lapsed, the case went to trial, and a jury awarded Sanford less than $130,000. The trial court held the 998 offer valid, and awarded the Rasnicks their expert witness fees and costs. Sanford appealed, claiming the 998 offer was not valid, because it improperly requested a "settlement agreement."

 Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Концепт на не-дискриминација за правни практичари“

 | 21/06/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира советување на тема Концепт на не-дискриминација за правни практичари“, кое ќе се одржи на 22-24 јуни (среда - петок) 2016 година, во хотел „Манастир“, Берово.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели и адвокати од апелационото подрачје Штип и претставници на Комисијата за заштита од дискриминација.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г-ѓа Лидија Димова, судија на Основен суд Велес, г-ѓа Хајди Штерјова-Симоновиќ, адвокат од Скопје; г. Атанас Георгиевски, адвокат, претставник на Академија за судии и јавни обвинители (ментор) и д-р Жанета Попоска, ОБСЕ (ментор).

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Приговор против решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа / Изрека на пресуда по приговор против решение на нотар’’

 | 20/06/016


Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, согласно Планот на обуки за 2016 година за задолжителната континуирана обука на судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, организира советување на тема: „Приговор против решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа/Изрека на пресуда по приговор против решение на нотар’, кое ќе се одржи на 21 јуни 2016 година (вторник), во просториите на академијата со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, нотари и претставници на Министерството за правда на Република Македонија.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат: г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2 Скопје и Анита Бошковска, судија на Апелациониот суд Скопје.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: „Тргoвија сo луѓе/Право на жртвите на надомест на штета“

 | 13/06/016


Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, согласно Планот на обуки за 2016 година за задолжителната континуирана обука на судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства,  организира советување на тема „Трговија со луѓе/Право на жртвите на надомест на штеташто ќе се одржи на 14 јуни 2016 година (вторник), во просториите на Академијата со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за јавни обвинители, судии од кривчини оддели и стручни соработници од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат г-а Сузана Мирческа Кузмановска, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и г. Сандо Китанов, началник во Министерството за внатрешни работи во пензија.


Повеќе