Календар на Активности

Последни Новости

Трибина за јакнењe нa координaцијaта меѓу телата за инспекција на затворите

 | 09/10/015


Скопје, 9 октомври 2015 (МИА) - Во организација на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Управата за извршување на санкции при Министерството за правда, денеска во Скопје ќе се одржи тркалезна маса на тема „Јакнење на координацијата помеѓу телата за внатрешен и надворешен инспекциски надзор над работата на затворите“.

Тркалезната маса е во рамки на проектот „Јакнење на капацитети на органите за спроведување на законот за соодветно постапување со задржани и осудени лица“, што го имплементира Советот на Европа, а е финансиран од Европската унија.


Повеќе

ТРКAЛЕЗНА МАСА нa тeма „Јaкнeњe на координацијата помеѓу телата за внатрешен и надворешен инспекциски надзор над работата на затворите“

 | 08/10/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и  Управата за извршување на санкции при Министерството за правда на Република Македонија во рамките на Проектот „„Јакнење на капацитети на органите за спроведување на законот за соодветно постапување со задржани и осудени лица “, кој го имплементира Совет на Европа, а е финансиран од Европската Унија, организираат тркалзена маса на тема „ Јакнење на координацијата помеѓу телата за внатрешен  и надворешен инспекциски надзор над работата на затворите “, коja ќе се одржи на 9 октомври (петок) 2015 година, во хотел „Арка“ во Скопје со почеток во 9:15 часот.

 

            Тркалезната маса е наменета за судии од кривичните оддели кои работат на извршување на санкции и претставници на релевантни институции.

 

Со воведно обраќање до присутните настанот ќе го отворат: г. Петар Јорданоски, проектен раководител Програмска канцеларија на Советот на Европа во Скопје; г-а Лидија Гаврилоска, директор на Управата за извршување на санкции при Министерството за правда на Република Македонија и  м-р Анета Арнаудовска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.

 

Во рамките на тркалезната маса свое излагање ќе имаат:

-       Г-ѓа Елисавета Секуловска, Управа за извршување на санкции, Министерство за правда

-       Г-ѓа Љиљана Ивановска шопова, В.Д претседател на Апелационен суд Скопје

-       Г. Марио Феличе, поранешен член на КПТ

-       Г-ѓа Мирјана Лазарпва-Трајковска, судија во европскиот суд за човекови права

-       Г. Марк Вилигер, поранешен судија во Европскиот суд за човекови права

-       Г-ѓа Аница Томшиќ-Стојковска, експерт

-       Г-ѓа Ивона Тодоровска, член на КПТ


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема „Јакнeњe нa координацијата помеѓу телата за внатрешен и надворешен инспекциски надзор над работата на затворите“

 | 06/10/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и  Управата за извршување на санкции при Министерството за правда на Република Македонија во соработка и со финансиска поддршка на Советот на Европа, организираат тркалзена маса на тема „ Јакнење на координацијата помеѓу телата за внатрешен  и надворешен инспекциски надзор над работата на затворите “, кое ќе се одржи на 7 октомври (среда) 2015 година, во просториите на хотел „Капри“ во Битола со почеток во 9:15 часот.

 

Тркалезната маса е наменета за судии од кривичните оддели кои работат на извршување на санкции и претставници на релевантни институции.

 

Имено, во рамките на оваа соработка предвидено е да се одржат вкупно три тркалезни маси посветени на истата тема, а ке бидат опфатени четирите апелациони подрачја. 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeма: Судир нa интeрeси / Антикорупциски мeрки / Етика и етички кодекс

 | 05/10/015


Согласно препораките од 4-от круг на евалуација на ГРЕКО кои се однесуваат на превенција на корупцијата на пратениците, јавните обвинители и судиите (вклучувајќи ги и судиите-поротници), Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување наменето за судиите-поротници на тема "Судир на интереси / Антикорупциски мерки /  Етика и етички кодекс" што ќе се одржи на 6 октомври 2015 година (вторник) во просториите на Основен суд Гостивар со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии поротници од апелационо подрачје Гостивар.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г-ѓа Милка Ристова, судија на Врховен суд на Република Македонија (во пензија) и г-ѓа Фарие Алиу, Член на Државната комисија за спречување на корупција.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на темa „ Дoговорни обврски по договори кои произлегуваат од Законот за лизинг “

 | 02/10/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Договорни обврски по договори кои произлегуваат од Законот за лизинг што ќе се одржи на 05.10.2015 година (понеделник) во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и судски соработници од граѓанските оддели на судовите од сите апелациони подрачја.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г-ѓа Јадранка Дабовиќ Анастасовска, професор на правниот факултет Јустинијан I и г-ѓа Маринела Јакасановска, судија во Основен суд Скопjе II.

 


Повеќе

Директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовскa ќе учeствувa на работилницата за изработка на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016-2019

 | 30/09/015


Директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска, во својство на Шеф на Делегацијата на Ребпулика Македонија во ГРЕКО Комитетот при Совет на Европа, на 1 и 2 октомври 2015 година ќе учествува на работилницата за изработката на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016-2019, која ја организира Државната комисија за спречување на корупција, а која ќе се одржи во Струга.

 


Повеќе