Календар на Активности

Последни Новости

Датабаза за пресуди од ЕСЧП за унaпрeдувaње на судскатa пракса во Македонија

 | 14/07/014


Скопје, 14 јули 2014 (МИА) - Пребарување пресуди и помал број одлуки против државите од регионот, како и унапредување на примената на судската пракса на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) во домашните судови ширум Југоисточна Европа е целта на регионалната датабаза за која денеска беше промовирана во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.

Проектот е изработен од АИРЕ Центарот во Лондон кој е дел од Проектот за владеење на правото во Западен Балкан во заедничка соработка со владиниот агент на Македонија пред Европскиот суд поддржан од Министерството за надворешни работи на Обединетото Кралство и од Британската амбасада во Македонија.


Повеќе

НАЦИОНАЛНА ПРОМОЦИЈА НAРEГИОНAЛНAТА ДАТАБАЗА НА СУДСКАТА ПРАКСА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА РЕЛЕВАНТНА ЗА ДРЖАВИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

 | 11/07/014


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев” во соработка со AIRE Центарот од Лондон, на 14 јули (понеделник) 2014 година, во просториите на Академијата со почеток во 9:30 часот организираат: 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОМОЦИЈА НАРЕГИОНАЛНАТА ДАТАБАЗА НА СУДСКАТА ПРАКСА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА РЕЛЕВАНТНА ЗА ДРЖАВИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

 

Промоцијата произлегува од соработката помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и AIRE Centre од Лондон, организација која повеќе од 25 години работи посветено во областа на промоцијата и заштитата на човековите права, а во рамките на Проектот за Владеење на Правото во Западен Балкан, кој е поддржан од Министерството за надворешни работи (Foreign and Commonwealth Office) на Обединетото Кралство и Британската амбасада во Скопје.

 


Повеќе

Дводневна конференција зa прeвeнцијaта и борбата против корупцијата во правосудството

 | 10/07/014


Охрид, 10 јули 2014 (МИА) – Судии, обвинители и адвокати од Република Македонија, како и гости - предавачи од САД учествуваат во работата на дводневната конференција што се одржува во Охрид, посветена на борбата против корупцијата и јакнењето на превентивните механизми за справување со корупцијата во правосудството, како општествено зло што ги поткопува демократијата и владеењето на правото.

Анета Арнаудова, директорот на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во обраќањето пред учесниците на конференцијата истакна дека корупцијата во судството сосема ја поткопува довербата на јавноста и граѓаните во владеењето на правото, оттаму што доколку оние кои треба да се борат против корупцијата се и самите корумпирани ја прават борбата против неа бесполезна.

 


Повеќе

„ Препораките од 4-от круг на оцeнкa на ГРEКО Комитeтот спрема Република Македонија- компаративни искуства и најнови механизми за спречување на корупција”

 | 09/07/014


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев” и  Државната комисија за спречување корупција, во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ) организираат конференција на тема:

 

„ Препораките од 4-от круг на оценка на ГРЕКО Комитетот спрема Република Македонија- компаративни искуства и најнови механизми за спречување на корупција”

 

Конференцијата ќе се одржи на 10 и 11 јули 2014 година во хотел „Милениум”, Охрид и на истата ќе присуствуваат членови на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители на Република Македонија, судии на Врховниот суд на Република Македонија, јавни обвинители од Јавното обвинителство на Република Македонија, судии на апелационите судови и основните судови со проширена надлежност, јавни обвинители на Основното јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, вишите јавни обвинителства и основните јавни обвинителства со проширена надлежност, како и претставници на други релевантни институции.

 


Повеќе

О Б У К А нa oпшти теми за новоизбраните судии и јавни обвинители

 | 07/07/014


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира: Специјализирана обука на општи теми за новоизбраните судии и јавни обвинители“ што ќе се одржи во периодот 9-10 јули 2014 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители на Република Македонија, со почеток во 10:00 часот. 

 

Целта на обуката е да се усовршат веќе стекнатите знаења на новоизбраните судии и јавни обвинители на повеќе теми од областа на правото, се со цел да се постигне поефикасна хармонизација на домашното законодавство со легислативата на Европската Унија, што воедно и ќе придонесе за континуиран напредок во процесот на успешно спроведување на реформите во правосудството

 

 Во рамките на Обуката ќе бидат опфатени неколку теми: Право на судење во разумен рок; Европската конвенција за човекови права и основни слободи како меѓународен извор на правото и нејзиното влијание на домашниот правен поредок; Информатички технологии и правно истражување; Етиката во правосудството; Комуникациски вештини/Односи со јавност; Управување со предметите и времето; Судска психологија – Веродостојност на исказите и Судска психијатрија  .

 

 Агендата согласно која ќе се одвива обуката можете да ја преземете ТУКА 


Повеќе

Работилница за изработкa нa Стрaтeшки план 2015-2017 за Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

 | 07/07/014


На 8 и 9 јули 2014 година во хотел „Алпина“ Маврово, Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на УСАИД Проектот за јакнење на капацитетите на судството организираат дводневна работилница посветена на изработување стратешки план за Академијата на чие изготвување заеднички ќе работат директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска, претставници на стручната служба на Академијата, како и претставници на телата и органите на Академијата.

Целта на работилницата е преку презентации и заедничка соработка да се даде преглед на тековната состојба со трендови за наредните три години релевантни за судството и Академијата, а воедно и да се идентификуваат и концепираат стратешките приоритети за развој на Академијата во 2015-2017 година. 

 


Повеќе