Календар на Активности

Последни Новости

Специјализирана обукa зa претсeдатeли на судови и членови на Судскиот совет на Република Македонија на тема: „Документитe на Европската комисија за ефикасност на правдата CEPEJ за управување со времето во судските постапки / компаративна пракса”

 | 24/10/014


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на 27 октомври 2014 година, во просториите на Академијата со почеток во 10:00 часот организира специјализрана обука на тема: „Документитe на Европската комисија за ефикасност на правдата (CEPEJ) за управување со времето во судските постапки / компаративна пракса”

Обука е наменета за претседателите на судовите и членови на Судскиот совет на Република Македонија.


Повеќе

22СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗA НОВИOТ ЗАКОН ЗA КРИВИЧНА ПОСТАПКА МОДУЛ 4 Посебни постапки 30-31 октомври 2014 година хотел „Холидеј Ин “, Скопје

 | 24/10/014


Од 30 до 31 октомври 2014 година, во хотел Холидеј Ин во Скопје, со почеток во 10:00 часот, во организација на Академијата за судии и јавни обвинители, а во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Правната канцеларија на INL при Амбасадата на САД во РМ, ќе се одржи дваесет и првата специјализирана обука за новиот Закон за кривична постапка која ќе се однесува на модул 4 – Посебни постапки.  

 

Целта на обуката е целосна подготовка на правосудството за примена на новиот Закон за кривична постапка, поточно да се презентираат новите законски решенија, да се дадат практични објаснувања на позначајните законски одредби, да се истакнат спорните ситуации и да се предложат мислења за нивно решавање, како и да се унапредат практичните знаења и вештини на судиите, јавните обвинители, правосудната полиција и адвокатите за постапувањето во кривичната постапка.

 

На обуката сите поважни одредби се разработени со теоретски дел кој е поткрепен со потребни материјали за практичните вежби, кои заедно со прирачникот за обуката се објавени на web страната на Академијата во одделот за работни материјали. Поради интерактивноста на обуката и потребата од реализација на вежби од страна на учесниците на обуката потребно е истите пред обуката да се запознаат со материјалите за вежбите. 

 

На обуката ќе присуствуваат вкупно 30 учесници и истата ќе биде спроведена од едукаторскиот тим во чиј состав се: г. Јани Нича, судија на Основниот суд Скопје 1, г-ѓа Маја Конеска, обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење за организиран криминал и корупција, г. Дељо Кадиев, адвокат од Скопје и проф. д-р Гордана Бужаровска, правен факултет Јустинијан Први – Скопје.

 

                                             Програма


Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНA OБУКА ЗA НОВИОТ ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА МОДУЛ 1 Предистражна постапка 27-29 октомври 2014 година хотел „Континентал “, Скопје

 | 24/10/014


Од 27 до 29 октомври 2014 година, во хотел Континентал во Скопје, со почеток во 10:00 часот, во организација на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, а во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Правната канцеларија на INL при Амбасадата на САД во РМ, ќе се одржи дваесетата специјализирана обука за новиот Закон за кривична постапка која ќе се однесува на модул 1 – Предистражна постапка.  

 

Целта на обуката е целосна подготовка на правосудството за примена на новиот Закон за кривична постапка, поточно да се презентираат новите законски решенија, да се дадат практични објаснувања на позначајните законски одредби, да се истакнат спорните ситуации и да се предложат мислења за нивно решавање, како и да се унапредат практичните знаења и вештини на судиите, јавните обвинители, правосудната полиција и адвокатите за постапувањето во кривичната постапка.

 

На обуката сите поважни одредби се разработени со теоретски дел кој е поткрепен со потребни материјали за практичните вежби, кои заедно со прирачникот за обуката се објавени на web страната на Академијата во одделот за работни материјали. Поради интерактивноста на обуката и потребата од реализација на вежби од страна на учесниците на обуката потребно е истите пред обуката да се запознаат со материјалите за вежбите. 

На обуката ќе присуствуваат вкупно 32 учесници и истата ќе биде спроведена од едукаторскиот тим во чиј состав се: д-р Тодор Витларов, јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип, Момир Маричиќ, член во Советот на јавните обвинители на Република Македонија, г-ѓа Зуица Наумова, судија во Апелациониот суд Скопје, г. Ненад Јаниќевиќ, адвокат од Скопје, проф. д-р Гордан Калајџиев, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и г. Гоце Бачанов, началник на Центарот за обука при Министерството за внатрешни работи.   

 

 

                                                           Програма


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa темa „Слобода на изразување / Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета“

 | 23/10/014


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Здружението на новинари на Македонија, организира советување на тема „Слобода на изразување / Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета“ кое ќе се одржи на 24 октомври (петок) 2014 година, во просториите на Академијата.

 

Советувањето се организира за судиите од граѓанските оддели кои постапуваат во случаите на граѓанска одговорност за навреда и клевета, новинари и претставници на медиумите.

 

Советувањето ќе се фокусира на праксата на ЕСЧП во однос на слободата на изразување и кога таа се ограничува според Судот, со особен осврт на одговорноста за навреда и клевета и во тој контекст праксата на македонското судство во имплементација на Законот за граѓанската одговорност за навреда и клевета и примената на етичкиот кодекс на новинарите како превенција од тужби за навреда и клевета.

 

Излагања поврзани со темата ќе имаат:  д-р  Мирјана Лазарова Трајковска, судија на Европскиот суд за човекови права; г-ѓа Лидија Тасева, судија на Врховниот суд на Република Македонија и д-р Дејан Донев, Правен факултет „Јустинијан Први“- УКИМ Скопје.

 


Повеќе

П Р О М О Ц И Ј А на прeводот на „Водич за члeнот 5 прaво на слобода и на безбедност“ и „Извештајот од истражувањето за позитивните обврски за земјите - членки согласно со член 10 за заштита на новинарите и за спречување на неказнивоста“

 | 23/10/014


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Народниот правобранител на Република Македонија како и Адвокатската комора на Република Македонија во соработка и со финансиска поддршка на Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ), организиират заедничка промоција   на  преводот  на „Водич за членот 5-право на слобода и на безбедност" и „Извештајот од истражувањето за позитивните обврски за земјите - членки  согласно со член 10 за заштита на новинарите и за спречување на неказнивоста “, која ќе се одржи на 24 октомври 2014  година, во 12:00 часот во Конгресниот центар на Скопски саем во Скопје.


Повеќе

РАБОТИЛНИЦА нa тeмa: „Директна дискриминација и концептот на еднаквост“

 | 21/10/014


 Академијата за судии и јавни обвинители на Република Македонија „Павел Шатев“ во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, на 22 октомври (среда)2014 година организира еднодневна работилница на тема: „Директна дискриминација и концептот на еднаквост“, која ќе се одржи во просториите на Академијата со почеток во 10:00 часот.

 

Работилницата е наменета за судии од граѓанските оддели од апелациони подрачја и претставници од Комисијата за заштита од дискринимација

 

Целта на советувањето е да даде преглед на меѓународната и националната судска пракса во постапките за утврдување на директна дискриминација

 

Агендата согласно која ќе се одвива Работилницата можете да ја преземете ТУКА

 

 

 


Повеќе