Календар на Активности

Последни Новости

РАБOТИЛНИЦA „МЕЃУНАРOДНA СОРАБОТКА ВО ГРАЃАНСКИ И ТРГОВСКИ СПОРОВИ“

 | 16/04/014


Скопје, 16 април 2014 (МИА) - Академијата за судии и јавни обвинители денеска и утре е домаќин на тркалезна маса на тема „Меѓународна соработка во граѓански и трговски спорови“ на која предавачи се судии од Холандија, Шпанија, Хрватска и Словенија.

За нас посебно значајно е присуството на хрватскиот судија Ѓуро Сеса кој што ќе ја изложи ситуацијата со хрватското искуство пред и по приемот во ЕУ, истакна директорката на Академијата за судии и јавни обвинители Анета Арнаудовска.

 

            

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊE на тeмa „Стандaрди за постапување со деца жртви на насилство/техники за интервјуирање сослушување деца жртви и сведоци на насилство

 | 15/04/014


Академијата за судии и јавни обвинители организира советување на тема „Стандарди за постапување со деца жртви на насилство/техники за интервјуирање (сослушување) деца жртви и сведоци на насилство“ кое ќе се одржи на 16 април 2014 година (среда), во просториите на Апелационен суд Штип, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за судиите од кривичните и граѓанските оддели и јавните обвинители од апелационо подрачје Штип.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г-ѓа Спасенка Андонова,

Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Прим. д-р Мери Бошковска, специјалист психијатар во РО  Завод за ментлно здравје на деца и младинци ,, Младост” при ЈЗУ Здравствен дом на Скопје и Проф.д-р Марија Ралева, специјалист по детска психијатрија на ЈЗУ Универзитетска Клиника за психијатрија.

 

          Агендата согласно која ќе се одвива Советувањето можете да ја преземете ТУКА


Повеќе

СEМИНAР нa темa: „Мeѓународна соработка во граѓански и трговски спорови“.

 | 15/04/014


Академијата за судии и јавни обвинители, во соработка и со финансиска поддршка на Инструментот за техничка помош и размена на информации (ТАIEX) на Европската Комисија на ЕУ, организира семинар на тема: „Меѓународна соработка во граѓански и трговски спорови“.

 

Семинарот ќе се одржи на 16 и 17 април 2014 година (среда и четврток) во хотел „Арка“ во Скопје, со почеток во 9:00 часот, и истиот е наменет за судии од граѓанските и трговските оддели од сите инстанци и од сите апелациони подрачја.

 

Националниот систем на судска соработка во граѓанските и трговските спорови ќе гo презентира г-а Лидија Тасева, судија на Врховен суд на Република Македонија, додека искуствата на ЕУ во рамките на темата на семинарот ќе ги презентираат: г. Ѓуро Сеса, судија на Врховен суд на Република Хрватска; г-а  Нина Бетето, судија на Врховен суд на Република Словенија; г-а Мариа Луиса Мартин Моралес, виш судија од Шпанија и д-р Пим Албертс, советник во Одделот за судски систем при Министерство за правда на Холандија.

 

Со поздравно обраќање до присутните семинарот ќе го отвори директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, г-ѓа Анета Арнаудовска.

 

Агендата согласно која ќе одвива семинарот можете да ја преземете ТУКА

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeмa “Рaбoтa на судските службеници согласно Судски деловник, Службен весник 66/2013“

 | 14/04/014


Академијата за судии и јавни обвинители организира советување на тема “Работа на судските службеници (согласно Судски деловник, Службен весник 66/2013)“ кое ќе се одржи на 16 април 2014 година (среда), во просториите на Апелационен суд Штип, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за судски службеници од писарници од апелационото подрачје Штип.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г. Сашо Темелкоски, судски администратор во Основен суд Прилеп и г. Илија Николовски, судски администратор во Апелационен суд Битола.  

 

          Агендата согласно која ќе се одвива Советувањето можете да ја преземете ТУКА

 


Повеќе

СOВEТУВАЊE нa темa: „Практична примена на Законот за правда на децата“

 | 14/04/014


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители организира советување на тема: „Практична примена на Законот за правда на децата“.

 

 Советувањето ќе се одржи на 15 април  2014 година (вторник), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, ламела 1, со почеток во 10 часот, и истото е наменето за судии за малолетници и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, како и за претставници од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

 

На ова советување одделни излагања во однос на темата ќе имаат: г-а Милка Бизевска, судија на Основен суд Битола; г-а Цена Чаловска, полициски советник за семејно насилство и малолетничка деликвенција и социопатолошки појави, г-а Снежана Мишевска, психолог, ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје и г-а Тања Цветковиќ-Данева, дипл.соц.работник, ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје.                    

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете ТУКА


Повеќе

СOВЕТУВАЊE нa темa “Имплементација на ЗПП“

 | 11/04/014


Академијата за судии и јавни обвинители организира советување на тема “Имплементација на ЗПП“ кое ќе се одржи на 14  април 2014 година (понеделник), во просториите на Академија за судии и јавни обвинители, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за судии - поротници од Основен суд Скопје 2

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат судија Љубица Колиќ од Основен суд Скопје 2 и судија Јованка Никодиновска од Апелационен суд Скопје.

 

Агендата согласно која ќе се одвива Советувањето можете да ја преземете :ТУКА


Повеќе