Календар на Активности

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ на тeма „ Однос нa институтот стeкнување без основ со институтите причинување штета, договор и работоводство без налог “

 | 20/10/014


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „Однос на институтот стекнување без основ со институтите причинување штета, договор и работоводство без налог “ кое ќе се одржи на  21 Октомври 2014 година (вторник), во просториите на Основен суд Гостивар, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за судии од граѓанските оддели од апелационо подрачје Гостивар.

 

 

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Послeднитe измeни и дополнувања на Законот за работните односи: член 69, 73, 78, 80 и 101“

 | 20/10/014


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, согласно Каталогот на активности за задолжителната континуирана обука за судии и јавни обвинители, организира советување на тема: „Последните измени и дополнувања на Законот за работните односи: член 69, 73, 78, 80 и 101“, наменето за судии од граѓанските оддели од апелационото подрачје Гостивар, Скопје и Штип.

 

            Советувањето ќе се одржи на 21 октомври (вторник) 2014 година, во просториите на Академијата.

 


Повеќе

РАБОТИЛНИЦА на тема: „Мeхaнизми зa прибирање податоци и мониторинг на криминал од омраза“

 | 20/10/014


Академијата за судии и јавни обвинители на Република Македонија „Павел Шатев“ во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, на 21 октомври (вторник) 2014 година организира еднодневна работилница на тема: Механизми за прибирање податоци и мониторинг на криминал од омраза“, која ќе се одржи во хотел „Холидеј Ин“ со почеток во 10:00 часот.

 

            На работилницата ќе учествуваат судии од кривичните оддели како и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

 


Повеќе

РАБОТИЛНИЦА на тeмa „Заaштитa на сведоци“

 | 20/10/014


Денес (20 октомври 2014 година) во хотел „ТЦЦ Гранд Плаза“ во Скопје со почеток во 9:30 часот започна реализацијата на дводневна работилница на тема „Заштита на сведоци“ која ја организира Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ЕУ проектот за заштита на сведоци во борбата против организираниот криминал и корупцијата (WINPRO II) финансиран со ИПА 2012 Повеќе-корисничката програма.

 


Повеќе

РАБОТИЛНИЦА на тема „Заштитa нa сведоци

 | 17/10/014


 

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ЕУ проектот за заштита на сведоци во борбата против организираниот криминал и корупцијата (WINPRO II) финансиран со ИПА 2012 Повеќе-корисничката програма, организира дводневна работилница на тема „Заштита на сведоци“ која ќе се одржи на 20-21 октомври во хотел TCC Плаза, во центарот на Скопје.

 

Работилницата е наменета за судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите инстанци,  како и за претставници од Одделение за заштита на сведоци при Министерството за внатрешни работи.

 

Воведно обраќање на работилницата ќе имаат: г-ѓа Aнета Арнаудовска, директор на Академијата за судии и обвинители, г-ѓа Гордана Ѓешкоска, јавен Обвинител на Основно јавно обвинителство Скопје и  г. Џо Флеминг претставник на WINPRO Проектот.

 

Агендата согласно која ќе се одвива Работилницата можете да ја преземете ТУКА

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa тема: „Можни спoрoви во врска со искористување на ИПАРД фондовите“

 | 17/10/014


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, согласно Каталогот на активности за задолжителната континуирана обука за судии и јавни обвинители, организира советување на тема: „Можни спорови во врска со искористување на ИПАРД фондовите“, кое ќе се одржи на 20 октомври (понеделник) 2014 година, во просториите на Академијата.

 

Советувањето е наменето за судиите и стручните судски службеници на Вишиот управен суд и Управниот суд, и за судии кои постапуваат по Законот за облигациони односи на Основниот суд Скопје 2.

 

Агендата солгасно која ќе се одвива своетувањето можете да ја преземете ТУКА


Повеќе