Календар на Активности

Последни Новости

Директорот на Акaдeмијaтa за судии и јавни обвинители “Павел Шатев”, г-а Арнаудовска, присуствуваше на јавната расправа по повод Нацрт законот за превенција, спречување и заштита на семејното насилство

 | 29/08/014


На 27 август 2014 година во салата на Уставната Комисија во зградата на Собранието на Република Македонија се одржа јавна расправа посветена на Нацрт законот за превенција, спречување и заштита на семејното насилство, каде на покана на претседателката на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, г-ѓа Лилјана Поповска, присуствуваше и директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска.

На јавната расправа директорот на Академијата појасни дека Академијата како институција која максимално и посветено работи на постојаното професионално унапредување на знаењета и вештините на судиите и јавните обвинители, активно ќе учествува во сите фази на креирање на Законот, а подоцна и во неговата примена, како и дека ќе организира тркалезна маса за судиите и јавните обвинители на која ќе можат да се слушнат нивните ставови и мислења по однос на Нацрт законот за превенција, спречување и заштита на семејното насилство. 

 


Повеќе

СПЕЦИЈAЛИЗИРAНА ОБУКA ЗА НОВИОТ ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА

 | 29/08/014


МОДУЛ 1 Предистражна постапка 

1-3 септември 2014 година

хотел „Континентал “, Скопје

 


Од 1 до 3 септември 2014 година, во хотел Континентал во Скопје, со почеток во 10:00 часот, во организација на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, а во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Правната канцеларија на INL при Амбасадата на САД во РМ, ќе се одржи тринаесетата специјализирана обука за новиот Закон за кривична постапка која ќе се однесува на модул 1 – Предистражна постапка.  

 

Целта на обуката е целосна подготовка на правосудството за примена на новиот Закон за кривична постапка, поточно да се презентираат новите законски решенија, да се дадат практични објаснувања на позначајните законски одредби, да се истакнат спорните ситуации и да се предложат мислења за нивно решавање, како и да се унапредат практичните знаења и вештини на судиите, јавните обвинители, правосудната полиција и адвокатите за постапувањето во кривичната постапка.


Повеќе

Министерот за труд и социјaлна политикa, г. Димe Спасов на директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, г-ѓа Анета Арнаудовска и додели сертификат за обучени кадри во рамки на проектот „Зајакнување на капацитетите на Министерството за труд

 | 26/08/014


Директорот на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, г-ѓа Анета Арнаудовска присуствуваше на доделувањето на сертификатите за обучени кадри во рамки на проектот „Зајакнување на капацитетите на Министерството за труд и социјална политика во спроведување на политиките и програмите за еднакви можности и недискриминација“ каде во присуство на амбасадорот на Обединетото кралство Велика Британија и Северна Ирска, Н.Е. Чарлс Гарет, од страна на Министерот за труд и социјална политика, г. Диме Спасов и беше доделен и сертификат.


Повеќе

Пресуди на Европскиот суд зa човeкови прaвa во врскa со Член 10- Слобода на изразување од Европската конвенција за човекови права преведени на македонски јазик

 | 22/08/014


Согласно заложбите на Владата на Република Македонија за доближување на судската пракса на Европскиот суд за човекови права во Стразубир и соодветната примена на Европската конвенција за човекови права од страна на националните практичари на правато, беа преведени на македонски јазик нови 16 пресуди на Судот во врска со членот 10- Слобода на изразување, кои Академијата за судии и јавни обвинители, како и сите други релевантни институции ги објавува на својата Веб страница. 

 


Повеќе

What Are They Thinking? - Michael R. Diliberto , August 2014

 | 19/08/014


 It takes creativity to avoid a negotiation deadlock when parties refuse to budge from a position.  To understand why they keep saying no, the late Harvard Law School Professor Roger Fisher suggests we ask ourselves: What is the primary decision those on the other side see themselves as facing?  How do the pros and cons of that decision appear to them?  Analyze the existing situation as it appears to them today, by building on what we know and what we can guess.


First, identify which decision maker you are trying to influence.  Is it the obvious leader whom you have been framing as the adversary, or might there be another individual or small decision making group to persuade?

Second, identify the decision that the party thinks he or she is being asked to make. Typically, there is more than one specific decision being sought, and usually several different ways of formulating each of them.  What are they being asked to say yes to?

Third, try to estimate the consequences of possible importance to the person you are trying to influence by running through a short checklist, phrased from the decision maker's point of view.  The sample checklist of questions below may help you identify such consequences:

For my company
Will we lose future bargaining leverage?
Will it affect other deals or litigation?
What is the financial impact?
How will it affect our reputation in the press and industry?


Повеќе

Датабаза за пресуди од ЕСЧП за унaпрeдувaње на судскатa пракса во Македонија

 | 14/07/014


Скопје, 14 јули 2014 (МИА) - Пребарување пресуди и помал број одлуки против државите од регионот, како и унапредување на примената на судската пракса на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) во домашните судови ширум Југоисточна Европа е целта на регионалната датабаза за која денеска беше промовирана во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.

Проектот е изработен од АИРЕ Центарот во Лондон кој е дел од Проектот за владеење на правото во Западен Балкан во заедничка соработка со владиниот агент на Македонија пред Европскиот суд поддржан од Министерството за надворешни работи на Обединетото Кралство и од Британската амбасада во Македонија.


Повеќе