Календар на Активности

Последни Новости

СOВEТУВAЊE НА ТЕМA „Нoвини вo областа на јавните набавки законски измени, електронско спроведување на јавни набавки, отворени прашања при постапување во пракса“

 | 22/02/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Бирото за јавни набавки, организираат советување на тема „Новини во областа на јавните набавки законски измени, електронско спроведување на јавни набавки, отворени прашања при постапување во пракса“  кое ќе се одржи на  28 февруари 2017 година (вторник), во просториите на Јавното обвинителство на РМ, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за јавнообвинителски службеници задолжени за спроведување постапка за јавни набавки.

 

На советувањето свои излагања ќе имаат  г-а Габриела Папеш и г-а Александра Петревска од Бирото за јавни набавки и г-а Бисера Митреска од Јавното обвинителство на Република Македонија.


Повеќе

Рaбoтeн сoстанок на директорот на Академијата, г-ѓа Арнаудовска со експертот од Совет на Европа, г-а Ана Марија Телбис

 | 21/02/017


Денес (21 февруари 2016 година) во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска одржа работен состанок со експертот од Совет на Европа, г-а Ана Марија Телбис со која разговораа за оцената на потребите за спроведување на обуки посветени на одделни членови на Европската конвенција за човекови права како и за имплементација на судската пракса на Европскиот суд за човекови права во рамките на новиот проект „Зајакнување на капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против нечовечно и понижувачко постапување и против неказнивоста“ финансиран од Европската унија, а имплементиран од Советот на Европа, чии корисници покрај Академијата се и: Уставниот суд, Врховниот суд и Министрството за правда на Република Македонија.

На денешниот состанок, директорот на Академијата информираше за сите досегашни реализиирани активности поврзани со ЕКЧП и праксата на ЕСЧП, пришто можеше да се заклучи дека станува збор за навистина импресивна бројка на спроведени обуки со вклучени домашни и странски експерти и правни практичари, но сепак, како што подвлече директорот на Академијата, потребата од обуки посебно за членот 6 и членвоите 3 и 5 во согласност со процесните закони е голема. 


Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ

 | 21/02/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 3 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) организира специјализирана обука за новоизбрани судии-поротници од апелационо подрачје Битола, која ќе се одржи на 24 и 27 февруари 2017 година (петок и понеделник) во просториите на Основниот суд Прилеп, со почеток во 10:00 часот.  

Советувањето е од задолжителен карактер и по спроведената обука судиите поротници ќе полагаат тест. 

 

На обуката свои излагања ќе имаат г-а Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје, г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2, д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд  на Република Македонија (во пензија), д-р Тодор Витларов, Јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип, г-а Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје и г-a Жаклина Дамчевска, Државна Комисија за спречување на корупција (ДКСК).


Повеќе

СOВEТУВAЊE на тема: ,,Надомест на штета од професионална одговорност на адвокати, нотари и извршители со посебен осврт на задолжителното осигурување од професионална одговорност’’

 | 21/02/017


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Надомест на штета од професионална одговорност на адвокати, нотари и извршители со посебен осврт на задолжителното осигурување од професионална одговорност’’,  кое ќе се одржи на 24 февруари 2017 година (петок), во просториите на Академијата, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓански оддели на сите апелациони подрачја, претставници од Министерството за правда, адвокати, нотари, извршители, како и претставници од осигурителни компании.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Биљана Јачева, судија на Основен суд Велес и г-а Лидија Димова, судија на Основен суд Велес.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА ГРАЃАНСКОТО ПРАВО на тема „Одговорност на државата за надомест на штета според Законот за облигационите односи и Законот за судовите“

 | 20/02/017


 Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Одговорност на државата за надомест на штета според Законот за облигационите односи и Законот за судовите“, кое ќе се одржи на 22 февруари 2017 година (среда), во просториите на Основен суд Гостивар, со почеток во 10:00 часот.

 

 

Советувањето е наменето за судии и советници од апелационото подрачје Гостивар и претставници на Државно правобранителство на Република Македонија.

 

На советувањето излагања ќе имаат судија Лидија Димчевска од Апелационен суд Скопје и судија Љубица Колиќ од Основен суд Скопје II.


Повеќе

ЗА КВАЛИТЕТНO ПРAВНO ОБРАЗОВАНИЕ КЛУЧНИ СЕ ПРАВНАТА ЛОГИКА И ПРАВНАТА ПРАКТИКА: Интервју со Емили Петровски, Македонка во француската правосудна академија

 | 17/02/017


Емили Петровски, кандидатка од Државната правосудна академија (ЕНМ) од Република Франција, денеска во Академијата за судии и јавни обвинители ги изложи искуствата стекнати во рамките на тринеделниот стаж во правосудните институции на Република Македонија. „Уште кога започнував во Државната правосудна академија во Франција, значи уште кога ги направив првите чекори во Академијата, мојата желба беше да го реализирам својот стаж во Македонија“, вели Емили Петровски.


Родена сум во Фонтенблу, Франција, но по потекло сум од Македонија. Моето семејство денес живее во Франција. Во Македонија имам голем број роднини. Често доаѓам во Македонија да се видам со роднините и да се вратам на своите корени. Се интересирам за мојата земја и редовно ги следам случувањата во неа. Македонија треба што побрзо да излезе од кризата низ која поминува затоа што ова се многу тешки моменти за неа“, вели Петровски.

Македонскиот јазик и кирилицата, вели Петровски, покрај тоа што ги учев во моето семејство ги учев и на курс во Париз. За моето семејство од особено значење беше да се негува и да се знае македонскиот јазик. Учејќи го македонскиот јазик во Париз, се стекнав со пријателства со многу Македонци, со кои пак не само што се здруживме, туку  бевме и општествено активни во Франција, но и во Европа.......

 

Повеќе на следниот линк:  http://www.akademik.mk/za-kvalitetno-pravno-obrazovanie-kluchni-se-pravnata-logika-i-pravnata-praktika-intervju-so-emili-petrovski-makedonka-vo-frantsuskata-pravosudna-akademija/Повеќе