Календар на Активности

Последни Новости

Арнаудовска се срeтнa сo претставници на Европскиот институт за јавна администрација од Луксембург

 | 29/01/015


Скопје, 29 јануари 2015 (МИА) - Директорката на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Анета Арнаудовска денеска имаше работен состанок со директорот на Европскиот институт за јавна администрација (ЕИПА) од Луксембург, Петер Голдсцхмидт и со експертот Виргил Иван-Цуцу, кои се во дводневна посета на Академијата.

Целта на експертската мисија, како што информираат од Академијата, е преку реализација на низа состаноци во релеванти институции како што се Апелацискиот суд Скопје, Основен суд Скопје 1, Основен суд Скопје 2, Министерството за правда на РМ, Здружението на судска администрација и Делегацијата на ЕУ во Скопје, да се разгледаат фактите за реализација на Проект кој ќе биде наменет за јакнење на капацитетите на правосудството во Македонија. Воедно ќе се утврдат и потребите за видот на обуки кои им се потребни на судиите и судската служба во насока на континуирано унапредување на нивните знаења и вештини.

 

 

На состанокот, Арнаудовска ги презентираше резултатите од досега спроведените обуки кои се однесуваат на теми од областа на правото на ЕУ, а со кои беа опфатени судиите и останатите правни практичари од Македонија, како и за теми кои ги засегаат судските службеници од кои се согледува потребата за реализација на Проект преку кој ќе се реализираат што е можно поголем број на обуки со фокус на правото на ЕУ, а со кои ќе се унапреди работата на судовите во земјата.


Повеќе

РАБОТИЛНИЦА на тема: „Слобoдa на изразување и право на приватен живот член 10 и 8 од ЕКЧП Примена на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клeветa“

 | 27/01/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, организира дводневна работилница на тема: „Слобода на изразување и право на приватен живот (член 10 и 8 од ЕКЧП)/Примена на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета“ што ќе се одржи на 28 и 29 јануари 2015 година, (среда и четврток) во просториите на Основен суд Гостивар, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судиите од граѓанските оддели на судовите од апелационо подрачје Гостивар кои постапуваат во случаите на граѓанска одговорност за навреда и клевета

 

Излагања поврзани со темата на работилницата ќе имаат: г-а  Лидија Тасева, судија на Врховен суд на Република Македонија; г-а Лидија Димчевска, судија на Апелационен суд Скопје; м-р Костадин Богданов, директор на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права - владин агент и

м-р  Даница Џонова, Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права. 


Повеќе

СОВЕТУВAЊE на тема „Кривични дела против културното наследство “

 | 26/01/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „ Кривични дела против културното наследство “ што ќе се одржи на 27 јануари 2015 година (вторник), во просториите на Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев, , со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: м-р Перо Арџанлиев-Археолошки музеј на Република Македонија, г. Дејан Николовски, МВР-Оддел за сузбивање на организиран криминал и корупција и г-ѓа Маја Конеска,  јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa темa: „Достава на судски писма, согласно Законот за парнична постапка и Законот за кривична постапка со практични примери„

 | 23/01/015


 

Согласно Програмата за судски службеници 20-15-2016 година, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Достава на судски писма, согласно Законот за парнична постапка и Законот за кривична постапка со практични примери„ кое ќе се одржи на 28 јануари 2015 година (среда), во просториите на Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судски доставувачи од сите апелациони подрачја.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г-ѓа Гордана Николовска, судски соработник во Основен суд Битола и г. Борче Николовски, судски администратор во Основен суд Охрид.

 


Повеќе

РАБОТИЛНИЦА на тема: „Слобoдa на изразување и право на приватен живот член 10 и 8 од ЕКЧП Примена на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета“

 | 23/01/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, организира дводневна работилница на тема: „Слобода на изразување и право на приватен живот (член 10 и 8 од ЕКЧП)/Примена на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета“ што ќе се одржи на 26 и 27 јануари 2015 година, (понеделник и вторник) во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот. 

 

На работилницата ќе учествуваат судии кои постапуваат по предмети за навреда и клевета од Апелационото подрачје Скопје.

 

Излагања поврзани со темата на работилницата ќе имаат: г-а  Лидија Тасева, судија на Врховен суд на Република Македонија; г-а Лидија Димчевска, судија на Апелационен суд Скопје; м-р Костадин Богданов, директор на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права - владин агент и

м-р  Даница Џонова, Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права. 


Повеќе

Г. Alexis Liberge, кaндидaт за судија на Државната правосудна академија, Бордо, Република Франција на стажирање во Академијата за судии и јавни обвинители

 | 23/01/015


Во рамките на активностите кои се предвидени со Меморандумот за тригодишна соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Амбасадата на Република Франција во Република Македонија, во во периодот од 26 јануари до 13 февруари 2015 година, г. Alexis Liberge, кандидат за судија на Државната правосудна академија, Бордо-Р. Франција, ќе стажира во Академијата за судии и јавни обвинители.

Стажирањето во надворешни странски судски институции е пракса на Државната правосудна академија на Република Франција, а целта е кандидатот да се запознае со правните системи на другите земји.

Во таа насока,  Академијата подготви посебена Агенда адаптирана на интересите и правните области кои се значајни за г. Alexis Liberge, во чии рамки се предвидени низа посети на релевантни правосудни институции каде ќе може да се запознае подетално со нивната организациска поставеност и секојдневната работа, пришто ќе има можност и преку поединчени средби да размени искуства со судиите и јавните обвинители од Република Македонија, како и со претставниците на останатите релевантни институции во Република Македонија.

 


Повеќе