Календар на Активности

Последни Новости

Пристaп до eлeктронската база на прашања за приемен испит во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

 | 20/08/015


Согласно член 72 став 1 и став 3 и член 79 став 1 и став 2 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители (Службен весник бр.20 од 12.02.2015 година) на следниот линк можете да пристапите до јавната база во која се содржани прашањата за квалификациски тест и студиите на случај за полагање на приемен испит во Академијата за судии и јавни обвинтиели „Павел Шатев“.

http://e-prasanja.mk

Програмата за полагање на приемен испит во Академијата каде е содржана и Библиографијата на задолжителната стручна литература можете да ја преземете на следниот линк:

 

Програмата за приемен испит во Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев -со ажурирана литература.


Повеќе

Коментaр нa Бенгалорските начела за судско поведение вредно четиво и водич за решаванје на етичките дилеми и проблеми на секој судија и обвинител

 | 31/07/015


Во рамките на Четвртиот круг на оценка на ГРЕКО во делот на развој на превентивните механизми за корупција на голем број држави им беше препорачано да ги ажурираат етичките кодекси, да се развијат водичи за нивна примена и да воспостават тело во судството кое ќе го мониторира применувањето на овие начела од страна на судиите и воедно ќе им овозможи советодавен механизам за доверливо советување во случаите на етичките дилеми.

 

За таа цел, го  објавуваме Коментарот на Бенгалорските начела за судско поведение креиран од судиите на Врховните судови од целиот свет, а кој документ Академијата го преведе со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Овој документ претставува вредно секојдневно четиво и водич на судиите низ нивниот професионален живот, но исто така и во приватниот живот, во смисла на совети за решавање на стварен и претпоставен судир на интереси, како да се постапи во случаите на надворешни платени или неплатени активности, релациите со адвокатите и другите учесници во постапките, користењето на привилегијата на судската функција, учество во јавни дебати, можноста за коментирање на одлуките на другите две власти и уште голем број на реални сиутации во кои може да се најдат судиите и кои би им помогнале како да ги решат појавните етички дилеми. 

 

Коментар на Бенгалорските начела за судско поведение


Повеќе

Собранието на Република Макeдонијa усвои повеќе закони во рамки на 59. седница

 | 30/07/015


Собранието на Република Македонија во рамки на 59. седница одржана на 29.07.2015 година ги донесе законите за персонален данок на доход, за вработување на инвалидни лица, за заштита и спасување, за технолошки индустриски развојни зони, за градење и за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија.

 

 

Пратениците го донесоа и Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за надградба и развој на патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка и ЈП за државни патишта.

 


Повеќе

„Дел од критиките за судството доаѓаат од лица што за време на целиот свој работен век како судии и обвинители се криеле од јавноста“ – Интервју на директорот на Академијата Г-га Аната Арнаудовска дадено за Академик

 | 28/07/015


Во последните  неколку месеци судството е објект на жестоки напади од сите страни. Секој може да ги коментира состојбите во судството и тоа е добро поради тоа што состојбите во судството се предмет на јавен интерес и  дебата. Се разбира дека цивилното општество има обврска да ги надгледува состојбите во правосудството,  но неретко се поставува прашањето и за чесноста на мотивите, интересите и политиките кои стојат  зад сите тие организации и тела, вели во интервјуто за Академик, директорката на Академијата за судии и јавни обвинители, Анета Арнаудовска.

         

  • Директорке Арнаудовска, според Извештајот на Прибе, кандидатите на почетна обука и веќе избраните судии треба да одат на престој во некој од меѓународните судови. Академијата веќе започна со оваа практика. Каква ќе биде динамиката на оваа практика во понатамошниот период? Во тој контекст, дополнително, кои се вашите коментари за искажаните мислења во домашната јавност дека кадрите од Академијата не се доволно стручни?


Повеќе

ИЗВEСТУВAЊE

 | 24/07/015


Каталогот на обуки за периодот септември - декември 2015 година со кој се опфатени сите целни групи на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев можете да го преземете на следниот линк:

 

КАТАЛОГ


Повеќе

Diliberto ADR Tip - Michael R. Diliberto

 | 15/07/015


July 2015 

 

Risky Business

 

 

Most cases settle to avoid risks inherent in taking a case to trial.  We decide whether to accept a settlement today, versus a likely result at trial, in light of risk factors that may be beyond our control.  But can we control our biases that allow us to miscalculate the true risk level, causing us to leave money on the negotiation table?

 

A recent malpractice lawsuit filed by Playboy against its former litigation counsel in Los Angeles alleges that Playboy was not adequately informed about the risk of defending a wrongful termination action at trial.  In the complaint, Playboy alleges its attorneys advised (1) Playboy had a 75 percent chance of defeating the claims; (2) only one-third of mock jurors found against Playboy; and (3) Playboy's exposure was less than $3.3 million.  Ultimately, the jury returned a verdict of $6 million against Playboy, with punitive damages and attorney fees to be determined.  

 

Playboy also alleges its lawyers failed to advise Playboy to accept two earlier settlement demands that were within insurance policy limits, and that the case could have settled for $1 million before trial.  The law firm "made a wildly optimistic evaluation of the likelihood of success," argued Playboy. 

 

In another recent case, a former Reddit CEO sued her previous employer, Kleiner Perkins, for discrimination, seeking more than $16 million.  Confident that she could do better at trial, plaintiff rejected a seven-figure settlement offer, then lost at trial.  She incurred $2.7 million for her fees and costs, and owes Kleiner $276,000 in costs.

 

What makes us overlook risk and maintain a rosy outlook despite contrary evidence?  "Confirmation bias" is a trap.  It leads us to seek out information that supports our point of view and avoid information that contradicts it.  The mind fixes on a theory of the case, and then looks for confirming evidence.  It's easier for us to process affirming information rather than negative information.  This can explain why someone who thinks they have a winning case may ignore compelling evidence to the contrary.  Negotiators are subject to the same biases. 

 

We also tend to be more confident in our judgments and knowledge than objective facts would support.  Studies typically show that 67 to 96 percent of people rate their own skills as better than those of their peers.  Social scientists believe that overconfidence is an adaptive trait that has become an integral part of the human psyche, resulting in a bias of "positive illusions."

 

 


Повеќе