Календар на Активности

Последни Новости

Француска поддршка и искуства за макeдoнското судствo

 | 12/02/016


Скопје, 12 февруари 2016 (МИА) - Соработката со Академијата за судии и јавни обвинители секогаш е на прво место во сите активности на Француската амбасада и затоа поддржуваме секаков вид на активност што ќе придонесе за независност на судството, рече француската амабасадорка во Македонија Лоренс Оер на денешнниот завршен настан за испраќање на кандидат од Француската академија за правосудство во Бордо по 15-дневен престој во македонските правосудни институции.

Амбасадорката Оер на денешната средба во Академијата „Павел Шатев“, во однос на новата институција која што беше основана годинава, Специјалното јавно обвинителство, исто така, нагласи дека поддржува почитување на сите правни дејности кои што ќе овозможат зајакнување на таа институција преку добрите практики и размената на искуства. 

Според Оер, минатата година акцентот на соработката бил во однос на мерките за лишување од слобода, начинот на кој се пишуваат судските одлуки и судската практика на Европскиот суд за човекови права, додека акцентот на активностите за 2016 година повеќе ќе биде на управувањето со судовите и методологијата за обука на обучувачи


Директорката на Академијата за судии и јавни обвинители Анета Арнаудовска ја поздрави досегашната успешна соработка со Француската амбасада и истакна дека Академијата досега била домаќин на четири кандидати од француската Државна академија, како и на повеќе групи кандидати кои со своите ментори остануваа во неколкудневен престој во превосудните институции во Македонија. Таа најави дека годинава прв пат ќе биде објавен оглас за испраќање на двајца кандидати на шестмесечно стажирање во Европскиот суд за човекови права, што ќе биде отворен за најдобрите кандидати претставници на правосудството на Македонија и кои ќе може да работат на конкретни апликации и предмети


Повеќе

РAБOТИЛНИЦA на тема: Писмена изработка на пресуда со посебен акцент на правната аргументација

 | 11/02/016


Согласно Планот на обуки за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира работилница на тема: Писмена изработка на пресуда со посебен акцент на  правната аргументација"  која ќе се одржи на 12 февруари 2016 година, во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот.

 

Работилницата се организира за судиите од граѓански оддели и за стручните соработници од апелационо подрачје Скопје.

 

Во рамките на работилницата свое излагање ќе имаат судија Лидија Мартинова, Апелационен суд Скопје и судија  Лидија Димова, Основен суд Велес.


Повеќе

Рализирани активнoститe вo рамките на соработката помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Амбасадата на Република Франицја во Република Македонија

 | 11/02/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ и Амбасадата на Република Франција во Република Македонија на 12 февруари (петок) 2016 година во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот ќе ги презентираат реализираните активности, а воедно кандидатот од Државната правосудна академија (ЕНМ), г-ѓа Светлана Зашова ќе ги изложи стекнатите искуства од престојот во Република Македонија.

 

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Амбасадата на Република Франција во Република Македонија, успешно ги реализираа сите предвидени активности во 2015 година.

 

Во светло на повеќегодишната соработка е реализиран и стажот на кандидатот на Државната правосудна академија (ЕНМ) од Република Франција, г-ѓа Светлана Зашова. 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Применa нa Зaкoнот за заштита на лични податоци“

 | 10/02/016


Согласно Планот на обуки за судските и јавнообвинителските службеници, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Дирекција за заштита на лични податоци, организира советување на тема „Примена на Законот за заштита на лични податоци“ што ќе се одржи на 11 февруари 2016 година (четврток) во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за офицерите за заштита на лични податоци од сите обвинителства во Република Македонија.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат претставниците од Дирекција за заштита на лични податоци: г-ѓа Добринка Борисовска Господинова, раководител на Сектор за европска интеграција, проекти и меѓународна соработка и г-ѓа Билјана Волческа, виш инспектор за заштита на личните податоци.


Повеќе