Календар на Активности

Последни Новости

СОВEТУВАЊЕ на тема „Рaбота на рaботнитe тела по Законот за Управување со движење на предмети“

 | 24/04/014


Академијата за судии и јавни обвинители организира советување на тема „Работа на работните тела по Законот за Управување со движење на предмети“ кое ќе се одржи на 25 април 2014 година (петок), во просториите на Академија за судии и јавни обвинители, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за раководители на работното тело и членови на работното тело.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат г-дин Сашо Темелковски, судски администратор во Основен суд Прилеп и г-ѓа Сузана Варналиева, судски администратор во Основен суд Велес 

 

            Агендата согласно која ќе се одвива Советувањето можете да ја преземете ТУКА

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Прeвeнцијa и борбa против корупција, судир на интереси“

 | 23/04/014


Академијата за судии и јавни обвинители, согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, организира советување на тема: „Превенција и борба против корупција, судир на интереси“.  

 

          Советувањето е наменето за кривични судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја и ќе се одржи на 24 април 2014 година (четврток), во просториите на Академијата.


          Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: Д-р Лидија Раичевиќ-Вучкова, Јавен обвинител, Основно јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и Г-ѓа Љубинка Муратовска-Маркова, член на Државна комисија за спречување на корупција.

 

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете ТУКА

 


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тeмa „Кривични дeлa поврзани со хартии од вредност“

 | 23/04/014


Академијата за судии и јавни обвинители организира тркалезна маса  на тема „Кривични дела поврзани со хартии од вредност“ кое ќе се одржи на 24 април 2014 година (четврток), во просториите на Aкадемија за судии и јавни обвинители, со почеток во 10:00 часот.

 

Тркалезната маса е наменета за судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, претставници од Комисијата за хартии од вредност, претставници од МВР и адвокати.

 

Во рамките на тркалезната маса свои излагања ќе имаат г-дин Мате Стојановски, М-р Лујза Томовска и М-р Славица Илиевска, Вработени во Стручната служба на Комисијата за хартии од вредност на РМ и г-ѓа Гордана Ѓешкоска, Јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје.

 

          Агендата согласно која ќе се одвива тркалезната маса можете да ја преземете ТУКА


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeма: „Примeна нa Зaконот за граѓанска одговорност за навреда и клевета“

 | 22/04/014


Академијата за судии и јавни обвинители во текот на 2014 година ќе организира 6 советувања за „Примена на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета“.

 

            Советувањата се наменети за граѓанските судии од сите апелациони подрачја и се задолжителни за судиите кои согласно годишниот распоред постапуваат по овие предмети.

 

            Согласно Каталогот на активности за задолжителната континуирана обука за судии и јавни обвинители, второто советување ќе се одржи на 23 април (среда) 2014 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, и истото е наменето за судии од граѓанските оддели од апелационите подрачја Скопје и Гостивар.

 

            Програмата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете ТУКА


Повеќе

РАБOТИЛНИЦA „МЕЃУНАРOДНA СОРАБОТКА ВО ГРАЃАНСКИ И ТРГОВСКИ СПОРОВИ“

 | 16/04/014


Скопје, 16 април 2014 (МИА) - Академијата за судии и јавни обвинители денеска и утре е домаќин на тркалезна маса на тема „Меѓународна соработка во граѓански и трговски спорови“ на која предавачи се судии од Холандија, Шпанија, Хрватска и Словенија.

За нас посебно значајно е присуството на хрватскиот судија Ѓуро Сеса кој што ќе ја изложи ситуацијата со хрватското искуство пред и по приемот во ЕУ, истакна директорката на Академијата за судии и јавни обвинители Анета Арнаудовска.

 

            

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊE на тeмa „Стандaрди за постапување со деца жртви на насилство/техники за интервјуирање сослушување деца жртви и сведоци на насилство

 | 15/04/014


Академијата за судии и јавни обвинители организира советување на тема „Стандарди за постапување со деца жртви на насилство/техники за интервјуирање (сослушување) деца жртви и сведоци на насилство“ кое ќе се одржи на 16 април 2014 година (среда), во просториите на Апелационен суд Штип, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за судиите од кривичните и граѓанските оддели и јавните обвинители од апелационо подрачје Штип.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г-ѓа Спасенка Андонова,

Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Прим. д-р Мери Бошковска, специјалист психијатар во РО  Завод за ментлно здравје на деца и младинци ,, Младост” при ЈЗУ Здравствен дом на Скопје и Проф.д-р Марија Ралева, специјалист по детска психијатрија на ЈЗУ Универзитетска Клиника за психијатрија.

 

          Агендата согласно која ќе се одвива Советувањето можете да ја преземете ТУКА


Повеќе