Календар на Активности

Последни Новости

Работна посета на д-р Рајнер Хорнунг, заменик јавен обвинител во Јавно обвинителство Лорах, Германија

 | 27/05/016


Во периодот од 30 мај до 1 јуни 2016 година д-р Рајнер Хорнунг, заменик јавен обвинител во Јавно обвинителство Лорах, Германија и поранешен директор на Академијата за судии и јавни обвинители на СР Германија ќе оствари работна посета во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и релевантни правосудни институции во Република Македонија.

 

Посетата на д-р Хорнунг е овозможена со финансиска поддршка на ИПА Проектот 2010 – „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и унапредување на пробациската служба и алтернативните мерки“.

 

Имено, посетата е дел од активностите предвидени за реализација на оваа компонента од проектот. Првата посета д-р Хорнунг ја оствари во периодот од 7 до 9 декември 2015 година, а целта е развој на методологија за оцена на обуките во организација на Академијата. Во тој период, д-р Хонрунг оствари работни средби со претставници на Министерството за правда, Советот на јавни обвинители на РМ, Судскиот совет на РМ, членови на Управниот одбор, Програмскиот совет, предавачи и ментори на Академијата.


Повеќе

СOВEТУВAЊE нa тeмa: „Примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“

 | 27/05/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема „Примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“ што ќе се одржи на 30 мај 2016 година (понеделник) во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за лицата кои постапуваат по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер од сите обвинителства во Република Македонија.

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат претставниците од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер г-ѓа Цвета Трајковска, раководител на одделение и г-ѓа Јорданка Стојкова, помошник раководител на сектор.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa тeма: „ Финансиски вештачења вo кривичната постапка и улогата на вештакот’’

 | 25/05/016


Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, согласно Планот на обуки за 2016 година организира советување на тема: „Финансиски вештачења во кривичната постапка и улогата на вештакот’ што ќе се одржи на 26 мај 2016 година (четврток), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, преставници од Бирото за судски вештачења, Управата  за финансиска полиција и преставници од Министерството за правда.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Катерина Јовановска, началник на Oдделение за дигитална форензика при Министерството за внатрешни работи и г. Јован Цветановски, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје


Повеќе

СOВEТУВAЊE нa тeмa „Концепт на не-дискриминација за правни практичари“

 | 23/05/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира советување на тема Концепт на не-дискриминација за правни практичари“, кое ќе се одржи на 25-27 мај (среда - петок) 2016 година, во хотел „Милениум“, Битола.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели и адвокати од апелационото подрачје Битола и претставници на Комисијата за заштита од дискриминација.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г-а Хилда Мешкова, судија на Основен суд Скопје 2 Скопје, г. Фатмир Муса, адвокат од Скопје; г. Атанас Георгиевски, адвокат, претставник на Академија за судии и јавни обвинители (ментор) и д-р Жанета Попоска, ОБСЕ (ментор).


Повеќе

РАБОТИЛНИЦА „Примeнa нa мeѓународното трудово право од страна на националните судови“

 | 20/05/016


На 18 мај 2016г. се одржа работилница за Примена на меѓународното трудово право од страна на националните судови организирана во рамките на проектот Унапредување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот. 


 

Крајната цел на овој проект е да се подобри трипартитниот и бипартитниот социјален дијалог како начин за постигнување економски развој и социјален напредок. Тоа ќе се постигне преку подобрување на капацитетите на институциите и унапредување на законодавството, заедно со активностите насочени кон зајакнување на капацитетите на трипартитните актери на пазарот на трудот, за ефективно вклучување во социјален дијалог.

Проектот има сеопфатен пристап и има за цел да обезбеди техничка поддршка на институциите и учесниците во процесот на социјален дијалог, вклучувајќи колективно договарање на национално, гранково и локално ниво.


Повеќе

The Sound of Silence-Michael R. Diliberto

 | 20/05/016


In Western cultures, many people are uncomfortable with silence. We tend to talk over each other, finish each other's sentences, and are quick to jump in with a response. Although 70 percent of communication is non-verbal, most of us think of communication as essentially a verbal activity. Thus, we are uncomfortable with long periods of silence. But silence can be a useful tool for negotiators. 

Here are three advantages of silence: 

 

1. Silence can make you a better listener. When we hear someone arguing for their position, it is natural to prepare a response in your head rather than listen. Instead, before responding, use silence to calm your mind and focus on what they are saying. Being a better listener lets them know their concerns are being heard, and encourages the flow of useful information that may help close the deal. 


2. Silence can defuse anchors. A demand or offer can act as an anchor, which can pull our judgment of the offer's value towards that number. Silence can defuse anchors in a negotiation. As illustrated in the movie A Civil Action, starring John Travolta (plaintiffs' counsel) and Robert Duvall (defense counsel), Travolta made an outrageous initial demand during a negotiation. Duvall's silence in response effectively communicated displeasure with that number more than any verbal protesting would. Silence can also defuse anchors in telephonic and online negotiations, where the other side may think that you have "logged off" in protest to their offer.


3. Silence allows you to regain control. If you feel yourself losing control, take a moment, and instead of reacting with an emotional response, say nothing. This allows you to buy time to regain your composure, and think of your next move. Even a brief pause can bring clarity to your decision making ability. Your brief time out can disarm the other side, when you don't react as they might expect. It also gives the other side time to cool down, which can de-escalate the tension.


Just as great musicians know which notes not to play, effective negotiators know when to say nothing at all.


Повеќе