Календар на Активности

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ на тема: Право на сопственост во имотни спорови на поранешни брачни другари и утврдувaњe придонeс на брачниот другар

 | 06/07/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ организира советување на тема: „Право на сопственост во имотни спорови на поранешни брачни другари и утврдување придонес на брачниот другар“ кое ќе се одржи на 07 јули 2015 година, во просториите на Апелациониот суд Скопје со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја.

 

     Во рамките на советувањето свое излагање ќе има судија Лидија Тасева, Врховен суд на Република Македонија.

 

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa темa: Концепт на eднаквост и антидискриминација

 | 06/07/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира советување на тема „Концепт на еднаквост и антидискриминација“ што ќе се одржи во период од 8-9 јули 2015 година, во хотел „Милениум“ - Охрид, со почеток во 11:30 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели и адвокати од апелационото подрачје Скопје. 

 

     Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат: г. Санде Зиков, судија на Основен суд Скопје 2; г-ѓа Хајди Штерјова-Симоновиќ, адвокат од Скопје; г. Атанас Георгиевски, Адвокатска комора на РМ/Академија за судии и јавни обвинители (ментор) и г-ѓа Жанета Попоска, ОБСЕ (ментор).


Повеќе

Совeтувaњe зa унапредување на квалитетот на судските одлуки во граѓански постапки

 | 06/07/015


Скопје, 6 јули 2015 (МИА) - Размена на компаративните искуства на Француското и македонското правосудство во поглед на начинот на изготвување и правно аргументирање на судските одлуки е тема на советувањето кое денеска и утре ќе се одржи во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.

Советувањето се организира во рамки на Меморандумот за соработка на Академијата со Амбасадата на Република Франција во Македонија и Државната правосудна академија на Франција, а е наменето за судии, советници и стручни соработници од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја.

Директорката на Академијата за судии и јавни обвинители Анета Арнаудовска истакна дека советувањето е дел од интензивните обуки за практично пишување на пресудите, и е во согласност и со препораките на Извештајот на ЕК и на Рајнхард Прибе за унапредување на квалитетот на обуките во Академијата. Целта е посочува оспособување на судиите практично и квалитетно да ги пишуваат пресудите на јасен разбирлив и достапен начин, се во интерес на граѓаните на РМ.

- Ги преземаме сите активности судиите практично да ги пишуваат пресудите, за да се намали бројот на укинати и на преиначени пресуди и да се зголеми квалитетот на правдата, а во интерес на граѓаните на РМ. Исто така, во Ивештајот на Прибе е укажано дека кандидатите на почетна обука и веќе избраните судии треба да одат на престој во некој од Меѓународните судови. Токму со овој проект со Француската амбасада и со Државната правосудна академија на Франција го испративме првиот наш судија, завршен академец на двомесечен престој во Европскиот суд за човекопви права, рече Арнаудовска.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeмa „Етикa/Судир на интереси“

 | 03/07/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: Етика/Судир на интереси“, кое ќе се одржи на 6 јули 2015 година (понеделник), во просториите на Апелациониот суд Штип со почеток во 10:30 часот.   

 

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од Апелационо подрачје Штип.

 

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат: д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд на Република Македонија во пензија и д-р Фарије Алиу, член на Државна комисија за спречување на корупција (ДКСК). 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Диспозитив и обрaзложeниe нa граѓанските пресуди“

 | 03/07/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во рамките на потпишаниот Меморандум за соработка со Амбасадата на Република Франција во Република Македонија и Државната правосудна академија на Република Франција (ЕНМ), организира советување на тема: „Диспозитив и образложение на граѓанските пресуди“ што ќе се одржи на 6-7 (понеделник и вторник) 2015 година, со почеток во 10:00 часот, во просториите на Академијата.

 

Целта на советувањето е да се разменат компаративни искуства во поглед на начинот на изготвување и правно аргументирање на судските одлуки, пришто експертите од Република Франција: г-а Véronique Cadoret, судија и координатор за обука при Државната правосудна академија, Република Франција (ЕНМ) и г-а Agnès Deletang, судија и координатор за континуирана обука при Државната правосудна академија, Република Франција (ЕНМ) низ практични примери ќе ги презентираат искуствата на Република Франција, додека националната судска пракса ќе ја изложи г-ѓа Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2.

 

На советувањето ќе присуствуваат судии од граѓанските оддели советници и стручни соработници од сите апелациони подрачја. 

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Пишувањe обвинeнијa “

 | 03/07/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ организира советување на тема: Пишување обвиненија “  која ќе се одржи на 3 јули 2015 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за стручните јавнообвинителски службеници од сите апелациони подрачја. 

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе има Маја Конеска, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

  • Обвинителен акт/ обвинителен предлог - содржина
    • Проучување на предмет заради подготовка за изготвување обвинителен акт/обвинителен предлог

 -Практична вежба: Пишување на обвинителен акт/обвинителен предлог

  • Анализа на изготвените акти

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете ТУКА

 


Повеќе