Календар на Активности

Последни Новости

EJTN’s 2016 Annual Report

 | 13/01/017


Годишниот извештај на Европската мрежа за правосудна обука (ЕЈТН) на англиски јазик  можете да го преземете  ТУКА


Повеќе

Меѓународна конференција за борба против компјутерски криминал Загреб, Хрватска 8-9 декември 2016 година

 | 19/12/016


На 8 и 9 декември 2016 година (четврток и петок) директорот на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, г-а Анета Арнаудовска присуствуваше на Меѓународната конференција за борбра против компјутерски криминал, која се одржа во Загреб, Хрватска.

 

На конференцијата беа разменети регионалните искуства во предизвиците при борбата со овој вид криминал.

 


Повеќе

Мaтeријaли oд регионална конференција на тема „Намалување на користење на интернетот за терористички цели“

 | 16/12/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) – Оддел за транснационални закани, на 16 и 17 ноември 2016 година одржа регионална конференција на тема „Намалување на користење на интернетот за терористички цели“, на која покрај домашни, присуствуваа и претставници на релевантни институции, судии и јавни обвинители од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Албанија, како и претставници од Мисијата на ОБСЕ во Косово.

 

На настанот свои излагања имаа врвни експерти од меѓународни организации за спречување на тероризам, претставници од јавните обвинителства од регионот и Европа, претставници од институции за студии по Безбедност, ИТ консултанти, припадници на армијата на САД, претставници од институции за спречување на перење на пари, компании за онлајн трансфер на пари, припадници на полицијата, и тоа ни доаѓаат од Хрватска, Обединетото Кралство, Израел, Белгија, Холандија, Португалија, САД, Естонија, Германија, Бугарија, Романија и од регионот. 


Повеќе

ПРАВОТO НA СOПСТВЕНOСТ ОД АСПЕКТ НА ЕКЧП: Фундаментално право што го следеа многу историско-политички контроверзии

 | 15/12/016


Вклучувањето на правото на сопственост во Европската конвенција за човекови права беше крупна тема за дебата при изготвувањето на Конвенцијата. Причината за тоа беше политичка, вели шпанскиот судија Флорентино-Грегорио Руиз Јамуза, кој денеска во Академијата за судии и јавни обвинители говореше за судската пракса на Судот во Стразбур во врска со правото на сопственост од аспект на Европската конвенција за човековите права и Протоколот 1 на оваа конвенција.

 

akademik foto 1

 

Покрај судијата Флорентино-Грегорио Руиз Јамуза, на денешниот настан говореа и д-р Рихардс Гулбис, научен советник во Одделот за граѓански предмети во Врховниот суд на Латвија, и Костадин Богданов, владин агент на РМ пред ЕСЧП. Современиот концепт на сопственост, подвлекоа говорниците, ја опфаќа материјалната и нематеријалната сопственост, недвижниот и подвижниот имот, интелектуалната сопственост, во која спаѓаат: патентите, индустрискиот дизајн, трговските марки и географските ознаки, како и имотот од аспект на владението како ситуација кога имотот е во контрола или употреба без оглед на сопственоста....

 

Повеке на следниот линк :http://www.akademik.mk/pravoto-na-sopstvenost-od-aspekt-na-ekchp-fundamentalno-pravo-shto-go-sledea-mnogu-istorisko-politichki-kontroverzii/

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Буџет и буџетски процес“

 | 14/12/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема: „ Буџет и буџетски процес“ што ќе се одржи на 15 декeмври 2016 година (четврток), во просториите на Академијата со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за службеници вклучени во составувањето на буџетскиот циркулар и следењето на буџетскиот процес во судовите од сите подрачја.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Сања Јуран-Кацарова и г-а Силвија Јаневска од Судски буџетски совет.


Повеќе

РАБОТНА СРЕДБА „Воедначување на судската пракса“

 | 14/12/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира работна средба за воедначување на судската пракса на ниво на апелациони судови во Република Македонија која ќе се одржи на 14 и 15 декември 2016 година во хотел „Радика“, Маврово.

 

На работна средба ќе учествуваат судиите и претседателите на одделите на сите Апелациони судови во Република Македонија.


Повеќе